Termen depunere declarații impozit pe profit ONG-uri și cultivatori cereale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii, organizaţiile nonprofit precum şi cei care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultura şi viticultura că au obligaţia să depună la administraţiile financiare în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal Declaraţia 101 privind impozitul pe profit până cel târziu luni, 25 februarie 2013.

Noul formular electronic al declaraţiei 101 poate fi descărcat gratuit de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Declaraţii electronice, Descărcare declaraţii.

De menţionat că organizaţiile nonprofit, potrivit art. 15, alin 2 din Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru anumite tipuri de venituri, cum ar fi: cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor; contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor; taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare; veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive; donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare; etc.

De asemenea, ONG-urile sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Nedepunerea precum şi neplata impozitului pe profit la termenul stabilit se sancţionează conform Codului Fiscal.