Taximetriștii pot opta pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa înştiinţează transportatorii independenţi de persoane şi de bunuri în regim de taxi, că pot opta, începând cu 2012, pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit.

În cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul 2011, opţiunea se exercită prin completarea declaraţiei privind venitul estimat cu informaţii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit şi depunerea la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie, inclusiv.

În cazul în care contribuabilii pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011 şi nu optează pentru stabilirea venitului net pe baza normelor de venit, pentru anul 2012 se va menţine regimul de impozitare din anul precedent.