Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează ucenici

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Angajatorii care vor organiza ucenicie la locul de muncă, pentru cel mult trei ucenici, pot primi lunar, pe perioada derulării contractului, o anumită sumă, drept subvenție. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă, iar ucenicul este o persoană fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie.
Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, ucenicul fiind obligat în acea perioadă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice, respectiv angajatorul, care se obligă, la rându-i, să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.
Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani și nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Se poate încheia un astfel de contract și la împlinirea vârstei de 15 ani, dar numai cu acordul scris al părinților sau reprezentanților legali pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale.
Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mic de 12 luni.
În calitate de angajatori, pot încheia contracte de ucenicie persoanele fizice autorizate, dacă fac dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care au fost autorizate, dar și întreprinderile familiale, prin reprezentanții acestora, care pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru cel mult 3 ucenici care se pregătesc concomitent și numai pentru nivelul 1 de calificare.
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor de șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj, respectiv 500 lei la această dată.
Pentru acordarea subvenției, angajatorul încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă (30 de zile), după această dată nemaiputându-se obține această subvenție.
Nu se acordă subvenție angajatorului pe perioada cât ucenicul este în probe (30 de zile), pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, sau în cazul în care ucenicul este reevaluat iar contractul se prelungește cu cel mult 60 de zile. Dacă nici după această perioadă ucenicul nu obține certificatul de competență profesională, angajatorul se obligă să restituie AJOFM întreaga sumă pe care a primit-o pe perioada contractului de ucenicie, plus dobânda de referință. În cazul în care contractul de ucenicie a fost întrerupt înainte de data prevăzută în contract, de asemenea angajatorul trebuie să restituie banii primiți ca subvenție.
Directorul AJOFM Ialomița susține că în cazul în care se constată rea-voință din partea ucenicului, legea dă posibilitatea angajatorului de a se îndrepta împotriva acestuia pentru recuperarea sumelor.
Angajatorul este obligat să plătească ucenicului cel puțin salariul minim brut pe țară pentru un program de maxim 8 ore pe zi și maxim 5 zile pe săptămână. După expirarea contractului de ucenicie, angajatorul îl poate angaja cu contract individual de muncă.
Reprezentanții AJOFM susțin că deși angajatorul investește în acel om, banii sunt investiți pe termen mediu și lung și nu o cheltuială fără rost în resursa umană, chiar dacă acesta nu are certitudinea că ucenicul va rămâne să muncească la el după ce a fost format profesional.