comenzi la domiciliu cliseru.ro

Studenții ialomițeni beneficiază de consiliere în găsirea carierei potrivite

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
24/07/2014 | Locale Ialomita

În Slobozia s-a deschis Centrul de Orientare şi Consiliere în carieră, în cadrul proiectului “Să devenim activi pe piața muncii!”

Slobozia, 24 iulie 2014: În cadrul Proiectului „Să devenim activi pe piața muncii!”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă!” a avut loc lansarea Centrului de Orientare și Consiliere în carieră, în cadrul Universităţii Bioterra filiala Slobozia (Bd. Matei Basarab nr. 66). 

Evenimentul a fost organizat de beneficiarul proiectului POSDRU/160/2.1/S/142379 – “ Să devenim activi pe piața muncii!”,FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN AGRICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, TUTUN, DOMENII ŞI SERVICII CONEXE AGROSTAR, în parteneriat cu UNIVERSITATEA BIOTERRA  București și Centro de Estudio Infer SL-Spania, partener transnațional.

Centrul de Orientare şi Consiliere Slobozia face parte dintre cele cinci centre care s-au organizat și lansat pe parcursul lunii iulie, în: București, Slobozia, Alexandria, Focșani și Buzău, potrivit activităților de implementare cuprinse în proiectul „Să devenim activi pe piaţa muncii!”. În cadrul tuturor acestor centre se vor furniza servicii de orientare, consiliere şi îndrumare în carieră, pentru 5000 de studenţi din toate regiunile incluse in proiect: Bucuresti-Ilfov, Sud – Est şi regiunea Sud-Muntenia.

Deschiderea Centrului de Orientare și Consiliere Slobozia a fost marcată prin desfășurarea unui seminar de informare cu privire la oportunitățile avute de studenți de a fi consiliați și îndrumați în carieră de către specialiști în recrutarea și plasarea forței de muncă.

Întreaga activitatea a Centrului de Orientare şi Consiliere vizează îndrumarea în cariera a peste 300 de studenți ai Universității Bioterra, precum și a studenților din alte centre universitare din Slobozia.

Pe parcursul activității acestui centru, studenții vor fi testați și se va face o evaluare a capacităților lor fizice și psihice, pentru ca, în funcție de acestea, să fie îndrumați spre o anume carieră și spre oportunitățile de ocupare de care pot beneficia pe piața muncii.

Consilierea studenților se va face de către specialiști în recrutarea și plasarea forței de muncă, care le vor furniza tinerilor informații diverse, privind posibilitatea lor de ocupare în domeniile cu care sunt compatibili ca nivel de pregatire, aptitudini și capacități fizice ale fiecăruia dintre ei.

De asemenea, studenții din Slobozia vor fi implicați și vor beneficia, potrivit activitaților proiectului “Să devenim activi pe piața muncii!”, de: excursii tematice, stagii de practică, workshop-uri, ateliere de bune practici și vor fi atrași în întreprinderi simulate. Ei vor avea ca sursa de informare şi un portal web care va conţine informaţii relevante despre proiect şi va fi actualizat pe tot parcursul implementării cu informaţii relevante pentru grupul ţintă.

Cei care se vor remarca pe parcursul stagiilor de practică vor putea face parte dintr-un grup de 15 studenți, care va primi drept premiu o excursie de studiu în Spania.

Studenții interesați de activitatea Centrului de orientare și consiliere din cadrul Universității Bioterra filiala Slobozia, pot obține mai multe informatii la numărul de telefon: 0243.214.742.

Obiectivele si beneficiarii proiectului “Să devenim activi pe piața muncii!

Proiectul cu finanțare europeană “Să devenim activi pe piața muncii!” in cadrul căruia s-au deschis toate cele cinci centre de orientare si consiliere în carieră amintite, printre care și cel din Slobozia, se manifestă pe două coordonate distincte și anume: desfășurarea unui program complex de acțiuni

și activități dedicate studenților, în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale, precum și furnizarea de  servicii de informare și consiliere privind cariera și ocuparea studenţilor, în contextul existent în acest moment pe piaţa muncii şi în sistemul educaţional.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 5000 de studenţi din oraşele: Bucureşti, Slobozia, Alexandria, Focşani, Buzău, selectaţi pe baza unor criterii obiective de performanţă profesională. 

Obiectivul general al proiectului  este creşterea gradului de ocupabilitate şi a şanselor de ocupare a studenţilor din trei regiuni: Bucuresti-Ilfov, Sud – Est şi regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice sunt:

  • Obiectiv specific 1: Furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare către un număr de 5000 de studenţi din Regiunea Sud Est, Regiune Sud-Muntenia şi Regiunea Bucuresti-Ilfov în vederea sprijinirii acestora în tranziţia de la şcoală la viaţă activă.
  • Obiectiv specific 2: Dezvoltarea parteneriatelor intre Universitatea Bioterra, întreprinderi şi alte instituţii pentru facilitarea stagiilor de practică pentru 100 de studenţi în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţă activă.
  • Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi dezvoltarea a trei întreprinderi simulate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale a studenţilor din Universitatea Bioterra. 

Beneficiile grupului ţintă:

5000 de studenţi benficiază de serviciile de orientare şi consiliere în vederea sprijinirii lor în trazitia de la şcoală la viaţă activă;

100 din cei 5000 de studenţi consiliaţi dobândesc cunoștine practice în urma efectuării stagiilor de practică;

60 de studenţi din cei 5000 de studenţi consiliaţi dobândesc cunoștine practice de afaceri prin implicarea lor în înfiinţarea şi dezvoltarea a trei întreprinderi simulate;

10  studenţi din cei 5000 vizaţi în grupul ţintă vor obţine un loc de muncă ca urmare a asistării lor prin servicii de consiliere și orientare furnizate prin prezentul proiect;

60 de studenţi din cei 5000 vizaţi în grupul țintă sunt pregătiţi să înceapă o activitate economică ca antreprenori, ca urmare a implicării lor în înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor simulate.

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 20 luni, activităţile acestuia având loc în perioada 14.04.2014 – 13.12.2015.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 12.327.967 Ron.