comenzi la domiciliu cliseru.ro

Strategii de dezvoltare a Sloboziei

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
29/03/2014 | Locale Ialomita

Pod peste râul Ialomița, locuri de promenadă, o variantă ocolitoare a municipiului, centru expozițional, centru de promovare turistică.slobozia

68 de proiecte ale administrației publice locale din Slobozia sunt planificate în vederea realizării lor în perioada 2014 – 2020. Dacă unele dintre ele sunt oarecum obișnuite, ce vor putea fi finalizate într-un timp relativ scurt, altele sunt cu „bătaie lungă”, având în vedere complexitatea lor. Toate aceste proiecte, incluse în strategia de dezvoltare a municipiului Slobozia pentru perioada 2014 – 2020, au fost prezentate în sinteză joi, 20 martie, în cadrul unei dezbateri susținute la Casa municipală de cultură.

Au fost prezenți, pe lângă primarul municipiului, Alexandru Stoica, viceprimarii, prefectul județului, Gigi Petre, președintele Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciupercă, deputatul Marian Neacșu, consilieri locali, dar și locuitori ai municipiului, poate prea puțini ca număr comparativ cu al celor care se manifestă public pe rețele de socializare.

„Avem nevoie de o planificare a acestor proiecte, pentru că așteptările noastre sunt numeroase, dar resursele sunt limitate. Era necesar ca acest document să fie asumat nu numai de către autoritatea executivă ci și de întreaga comunitate”, spunea coordonatorul acestei strategii, Conf. Univ. Dr. Dragoș Dincă.

Strategia a fost creată prin consultarea comunităţii, a consilierilor locali, funcţionarilor publici din administraţia publică locală, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul culegerii de date, întâlnirilor, sondajelor şi dezbaterii publice.

Așadar, înainte de a fi realizată, au fost parcurse niște etape, fiind întocmite fișe care conțineau aproximativ 500 de indicatori privind economia locală, componenta socială, mediu, școli, sănătate, datele fiind colectate de către angajații din primărie, în vederea identificării problemelor locale, ierarhizarea lor și formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale.

În urma acestor date colectate s-a întocmit un draft al strategiei, față de care, în funcție și de alte propuneri, au fost operate modificări pentru ca toate proiectele să fie corelate.

În plus, în urma acestor sondaje, atât în rândul angajaților primăriei, cât și al cetățenilor, au fost identificate principalele probleme ale municipiului, care sunt legate de dezvoltarea economică în vederea apariţiei de locuri de muncă, alimentarea cu apă, spitale și policlinici, câinii și persoanele sărace.

Așadar, cele 68 de proiecte trecute în strategie necesită fonduri, fie că este vorba de proiecte mai mici sau mai ample, dar și perioade diferite pentru realizarea lor.

strategie dezvoltare sloboziaPentru a putea rezolva problema locurilor de muncă se are în vedere atragerea investitorilor în diverse moduri, de la investiții în infrastructura de transport, utilități, turism și până asigurarea unui centru expozițional multifuncțional. Apoi, printr-un marketing susținut, de prezentare a orașului, se speră într-o atragere în această zonă atât a investitorilor cât și a turiștilor.

Dintre obiectivele prezentate, menționăm realizarea unui incubator de afaceri, unui centru expozițional multifuncțional, promovarea agriculturii conservative (ecologice), având în vedere potențialul agricol al zonei, facilitarea accesului la utilități, iluminat public prin panouri solare, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și clădirilor publice, îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea de noi drumuri orășenești, reabilitarea drumurilor agricole, intersecții, poduri, amenajări locuri de parcare, întreținerea sistemului de indicatoare, semne de circulație, o rută ocolitoare a orașului, o pistă pentru biciclete, construirea unui pod peste râul Ialomița, amenajarea malului Ialomiței pentru promenadă.

De asemenea, se are în vedere punerea în valoare a patrimoniului cultural local prin extinderea cinematografului Galax, consolidarea lăcașelor de cult, amenajarea cimitirului urban la ieșirea din cartierul Bora spre Cosâmbești, o sală polivalentă de 1.200 de locuri, reamenajarea și extinderea unor parcuri și locuri de joacă, amenajarea unei zone de agrement în Pădurea Peri, amenajarea unor piste și rampe pentru role și perete artificial de cățărare și realizarea unui centru de promovare turistică.

Printre planurile administrației se mai află și amenajarea poligonului local pentru ca polițiștii să fie antrenați mai bine, amenajarea unui centru pentru copiii autiști, iar în domeniul învățământului administrația locală are planuri mari pentru modernizarea unităților de învățământ, inclusiv a bazelor sportive, de la programe after-school, săli de sport, campus și până la grădinițe cu 200 de locuri.

Câteva dintre proiectele menționate în strategie ne-au atras atenția, nu numai prin faptul că sunt de amploare, dar și prin prisma necesității implementării acestora. Este vorba despre realizarea unui nou pod peste râul Ialomița (posibil în continuarea bulevardului Chimiei, care să facă legătura cu Ciulnița), a unei noi variante ocolitoare a municipiului (pornind din satul Păltiniș, dincolo de Oierie sau pe lângă calea ferată spre Amara, pădure, și să se iasă pe la Slobozia Nouă), locuri de promenadă pe malul râului Ialomița, o trecere peste calea ferată care va pleca de pe strada Sudului și va ieși în variantă, sau chiar un centru expozițional multifuncțional care va fi realizat în parteneriat cu Consiliul Județean în zona bazinului de înot.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciupercă, „proiectarea podului peste râul Ialomița se va face în așa fel încât să fie „în interiorul orașului”, iar cel mai bun amplasament va fi supus dezbaterii”. Ideea este de a valorifica potențialul râului și a putea avea și locuri de recreere special amenajate, așa cum există în alte orașe.
Pe parcursul prezentării strategiei s-a mai vorbit despre necesitatea reabilitării și modernizării cinematografului Ialomița, inclusiv a grădinii de vară (obiective aflate în litigiu), despre reabilitarea Centrului Militar și transformarea unor spații în Casa Căsătoriilor, în Centru de Tineret și multe altele.

Cine are idei de proiecte, de modificare a celor existente, o poate face la primărie.

strategie dezvoltare slobozia

Din păcate, însă, pe tot parcursul procedurii de realizare a strategiei, s-a constatat lipsa exerciţiului participării în acţiuni de consultare şi implicare în procese decizionale, atât din partea cetăţenilor, cât şi din partea reprezentanţilor autorităţii locale deliberative. Au existat, de asemenea, dificultăţi în evaluarea acţiunilor anterioare vizând dezvoltarea locală, dar şi în formularea unor propuneri concrete de acţiuni şi proiecte.

În acest context, principalele puncte de vedere formulate cu privire la priorităţile locale, au fost furnizate de către autoritatea executivă şi de către aparatul de specialitate al acesteia…