comenzi la domiciliu cliseru.ro

Strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești a fost aprobată

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
17/07/2018 | Locale Ialomita

Consilierii locali ai municipiului Fetești au aprobat, în cadrul ședinței din luna iunie, strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești, necesară realizării obiectivelor urmărite de autoritățile locale de îmbunătățire a serviciilor de asistență medicală.

Astfel, strategia de dezvoltare a Spitalului pornește de la spațiul existent, resurse umane și tehnică, abordând totodată obiectivele de investiții care se vor concretiza până în anul 2021, în funcție de resursele financiare atrase prin programe guvernamentale și fonduri europene.

În urma analizei efectuate s-au stabilit care sunt punctele tari și punctele vulnerabile, precum și riscurile legate de factorii interni și externi din unitatea sanitară, dar și obiectivele generale care trebuie asigurate printr-un management eficient și servicii medicale de calitate.

Așadar, Spitalul municipal este alcătuit din corpul de spitalizare cu ambulatoriul integrat și corpul tehnico-medical. Alăturat funcționează într-o clădire separată Dispensarul TBC.

În zona de spitalizare serviciile de asistență medicală sunt asigurate de către medici de specialitate, în secțiile Neurologie, Pediatrie, Obstetrică – Ginecologie, Chirurgie generală, Boli interne, două linii de gardă, respectiv linie de gardă pentru specialitățile medicale și linie de gardă pentru specialitățile chirurgicale. Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetești acordă asistență medicală în cabinete medicale de medicină internă, obstetrică – ginecologie, psihiatrie, urologie, neurologie, recuperare, medicină fizică și balneologie, oftalmologie, ORL.

Pentru deservirea secțiilor medicale din cadrul spitalului, funcționează un laborator de analize medicale cu specialitățile: Imunologie, Hematologie, Biochimie sânge și Biochimie urini, precum și un laborator de Radiologie – Imagistică medicală.

Spitalul, dat în funcțiune în anul 2011, are în total 152 de paturi, iar 20 sunt pentru spitalizare de zi.

Structura activității medicale actuală a Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetești aprobată de către Administrația Publică Locală a Municipiului Fetești prin decizia nr.157/07.09.2016:
1. Secţia Medicină Internă 45 paturi, din care: Compartiment Cardiologie – 15 paturi, Compartiment Pneumologie – 7 paturi, Secţia Pediatrie – 25 paturi, Secţia Obstetrică – Ginecologie – 32 paturi, din care: Compartiment Neonatologie – 7 paturi, Secţia Chirurgie Generală -32 paturi, din care: Compartiment Urologie – 5 paturi, Compartiment O.R.L. – 5 paturi, Compartiment Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică – 5 paturi, Compartiment Neurologie -10 paturi, Compartiment A.T.I – 8 paturi, C.P.U, Farmacie, Sterilizare, Bloc Operator, Sală de Naşteri, Laborator Analize Medicale, Laborator Radiologie-Imagistică Medicală, Compartiment Supraveghere şi Control al Infecţiilor Nosocomiale, Compartiment Evaluare şi Statistică Medicală, Compartiment Asistenţa Socială, Cabinet Boli Infecţioase (Centrul Antirabic), Cabinet Planificare Familială, Dispensar TBC. (TOTAL 152 paturi, Spitalizare de zi 20 paturi).
Ca multe dintre unitățile sanitare din țară și spitalul din Fetești se confruntă cu multe probleme, începând de la migrarea personalului calificat și, implicit, dificultăți în recrutarea de personal calificat, cu experiență pentru a ocupa posturile vacante și până la dotarea cu aparatură performantă.

De exemplu, din cauza distanței mari față de centrele universitare de unde se pot recruta medici și personal medical superior, în cadrul spitalului își desfășoară activitatea doar 5 medici care fac naveta zilnic pe distanțe mai mari de 50 km.

De asemenea, numărul bolnavilor externați a scăzut în anul 2017 față de anul precedent din mai multe motive, iar în anul 2017 Ambulatorul integrat din cadrul Spitalului Muncipal “Anghel Saligny” – Fetești mai are doar 10 cabinete funcționale din cele 17 cabinete prevăzute în organigramă, înregistrând în total de 16.640 consultații de tip ambulator. Numărul mai mic de cabinete funcționale față de anul precedent (14 cabinete funcționale în 2016) se reflectă și în numărul mai mic de consultații de tip ambulator în anul 2017, în scădere cu 371 consultații (2.18%) față de anul precedent (17,011).

„În contextul socio-economic actual, pentru a-și îndeplini misiunea de a asigura servicii medicale de calitate populației deservite, Spitalul Municipal “Anghel Saligny” – Fetești trebuie ca prin adaptarea permanentă a sistemului de management să asigure o viziune clară asupra realităților interne și externe, o identificare cu acuratețe a problemelor critice cu care se confruntă sau se va confrunta și acțiuni de combatere și prevenție a acestora. Una din problemele critice o reprezintă resursa umană insuficientă și suprasolicitarea personalului existent. Subnormarea cu personal se manifestă din cauza migrației către unități sanitare din țară și străinătate sau prin îmbătrânirea și pensionarea personalului, pentru înlocuirea acestora existând un bazin limitat de cadre specializate. O altă problemă identificată o reprezintă lipsa unei evidențe relevante a costurilor per pacient pentru a putea cuantifica gradul de eficiență al resurselor alocate vis a vis de normele de decontare a acestora de către CAS Ialomița. Pentru ca sistemul de management al calității serviciilor medicale să fie operațional și să asigure desfășurarea tuturor proceselor legate de monitorizarea și îmbunătățirea calității, acesta trebuie să vizeze optimizarea continuă a proceselor de la nivelul organizației. În desfășurarea acestui proces, a fost identificată una din problemele critice principale, respectiv condițiile actuale, necesare desfășurării actului medical în Ambulatoriul integrat, care nu sunt asigurate în mod corespunzător, spațiile actuale fiind insuficiente atât pentru desfășurarea actului medical cât și pentru desfășurarea activităților conexe actului medical (asigurarea circuitelor privind tranzitarea lenjeriei, deșeurilor, vizitatorilor, etc.), ceea ce duce la îngreunarea îndeplinirii sarcinilor de serviciu și la calitatea actului medical, precum și la apariția infecțiilor asociate activității medicale”, se precizează în strategie.

Extinderea și dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat și aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru îmbunătățirea funcționalității acestuia, inclusiv extinderea și dotarea serviciului de Balneofizioterapie în cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru satisfacerea nevoilor populației reprezintă o prioritate.

Ca urmare, există un proiect pentru construcția unui ambulatoriu, pe fundația celui vechi, care va fi realizat la standarde europene. Noua clădire va avea 19 cabinete de specialitate, săli de tratament și un laborator de radiologie și imagistică medicală.

Viceprimarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a declarat că proiectul privind modernizarea ambulatoriului a fost depus în timp util, valoarea investiției fiind de 2,3 milioane de euro.

„Ne-am încadrat în timpul de depunere, iar de atunci am mai primit câteva notificări pe care le-am rezolvat. Proiectul se află în faza de evaluare și sperăm cât mai curând să avem și rezultatul final. Ne dorim cu toții să câștigăm acest proiect. Sper din tot sufletul”, a spus acesta.