comenzi la domiciliu cliseru.ro

Statistică Ialomița: În luna aprilie, turism redus la zero, mai puțini salariați, cifra de afaceri mai mică, multe divorțuri

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/07/2020 | Locale Ialomita

Principalii indicatori economico-sociali din luna aprilie din județul Ialomița au fost prezentați luni, 6 iulie, de reprezentanții Direcției Județene de Statistică Ialomița, în cadrul unei conferințe de presă.

Mihaela Boroș, directorul DJS Ialomița, a declarat că indicele producţiei industriale a înregistrat în luna aprilie 2020 o creştere cu 64,9%, comparativ cu luna aprilie a anului precedent.

„Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul IPI se utilizează date cantitative privind producţia unui număr însemnat de produse, care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale”, a afirmat directorul DJS Ialomița.

Un alt indicator este cifra de afaceri realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă. În luna aprilie a anului 2020, comparativ cu luna aprilie a anului precedent, cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 5,4%.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderilor furnizoare de date.

În ceea ce privește Comerţul exterior, datele disponibile sunt pentru perioada februarie 2019 – februarie 2020 . Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în luna februarie 2020 în exporturi în valoare de 13073 mii euro şi importuri de 25094 mii euro, înregistrându-se un sold negativ al balanţei comerţului exterior de – 12.021 mii euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019, valoarea mărfurilor exportate a scăzut în luna februarie 2020 cu 10,2% ( – 1478 mii euro), iar valoarea importurilor a crescut în luna februarie 2020 faţă de luna februarie 2019 cu 44,4 % ( + 7712 mii euro).

În luna februarie 2020, ponderi însemnate în structura exporturilor (conform clasificării din Nomenclatorul Combinat) s-au înregistrat la: materii textile şi articole din acestea (34,4% respectiv 4491 mii euro), produse alimentare, băuturi, tutun (21,5 % respectiv 2817 mii euro), grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (10,4% respectiv 1359 mii euro).

La importurile de mărfuri ponderi însemnate în luna februarie 2020 s-au înregistrat la: produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe (24,3% respectiv 6092 mii euro), produse vegetale (19,8% respectiv 4973 mii euro), materiale plastice, cauciuc și articole din acestea (11,6% respectiv 2899 mii euro).

Turism redus la zero în aprilie, din cauza COVID – 19

În luna aprilie 2020, structurile de cazare turistică din judeţul Ialomiţa au găzduit un număr de 0 turişti, mai mic cu 1.101 sosiri decât luna martie 2020 şi cu 2.265 sosiri mai mic faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Numărul de înnoptări în principalele structuri de cazare turistică din judeţul Ialomiţa în luna aprilie 2020 a fost 0 înnoptări, în scădere cu 2.188 înnoptări faţă de luna precedentă şi cu 6.975 înnoptări mai puţine comparativ cu luna aprilie 2019.

Mihaela Boros
Mihaela Boros

„Din cauza restricțiilor de deplasare, din cauza faptului că unele structuri de cazare turistică au fost transformate în centre de carantină, centre pentru cazarea cadrelor medicale în unele cazuri, nu s-au mai înregistrat deplasări ale turiștilor și tocmai de aceea turismul a fost la zero. Efectele acestei pandemii se văd atât în cifra de afaceri, în numărul salariaților, în turism, care a fost zero”, a declarat Mihaela Boroș, directorul DJS Ialomița.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în judeţul Ialomiţa în luna aprilie 2020 a fost de 0,0 %, în scădere cu 31,5 puncte procentuale faţă de luna martie 2020 şi cu 14,7 puncte procentuale în scădere faţă de luna aprilie 2019.

Mai puțini salariați față de luna aprilie 2019

Nici starea socială nu a fost prea bună. Efectivul salariaţilor din judeţul Ialomiţa la sfârşitul lunii aprilie 2020 a fost de 45.184 de persoane, în scădere cu 491 persoane faţă de luna aprilie a anului precedent. Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna aprilie 2020 de 4.397 lei, iar câştigul salarial mediu nominal brut la nivel naţional a fost de 5.201 lei.

Câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna aprilie, în județul Ialomița, a fost de 2.687 lei, în timp ce la nivel național a fost de 3.182.

„Trebuie să menționăm faptul că în aceste câștiguri salariale sunt cuprinse inclusiv sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, potrivit prevederilor legale în vigoare din această perioadă”, a mai spus directorul DJS Ialomița.

Câştiguri salariale nete peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (2.883 lei), servicii (2.690 lei), iar sub media județului în agricultură, silvicultură și pescuit (2.211) lei.

Într-un clasament naţional descrescător al judeţelor României, judeţul Ialomiţa ocupă locul 21 după câştigul salarial mediu net total activităţi ale economiei naţionale, locul 27 după câştigul salarial mediu net în agricultură, silvicultură şi pescuit; locul 10 după câştigul salarial mediu net în industrie și construcții și locul 34 după câștigul salarial mediu net în servicii.

Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa la data 30 aprilie 2020 a fost de 3.782 persoane, din care 1.756 (46,4%) femei. Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii aprilie a fost de 4,0, cu 0,3 pp mai mică față de luna martie 2020.

Rata șomajului pentru femei, la sfârșitul lunii aprilie 2020, a fost de 4,1, iar pentru bărbați 4,0%.

Într-un clasament descendent al judeţelor în funcţie de nivelul atins de rata şomajului, judeţul Ialomiţa (4,0%) se află pe locul 11, primele trei locuri fiind ocupate de județele Dolj (6,8 %), Buzău (6,5 %) şi Vaslui (6,3%) . La nivelul țării, rata șomajului înregistrat la 30 aprilie a fost de 2,9%.

Spor natural negativ. Mai puține căsătorii, mai multe divorțuri

În luna aprilie 2020, în judeţul Ialomiţa, s-au născut 163 copii, cu 1 mai mulţi față de luna precedentă. Faţă de luna aprilie 2019, numărul copiilor născuţi este mai mare cu 14. Numărul deceselor înregistrate în judeţul Ialomiţa, în luna aprilie 2020, a fost de 332, cu 3 mai puțini faţă de luna martie 2020 şi cu 18 mai mare faţă de luna aprilie 2019.

Numărul căsătoriilor încheiate la oficiile de stare civilă din judeţul Ialomiţa în luna aprilie 2020 a fost de 7, cu 62 mai puțin faţă de luna aprilie 2019, iar numărul divorțurilor pronunțate în aprilie a fost de 130, cu 114 mai mare față de luna aprilie 2019.

În primele 4 luni ale anului 2020, în judeţul Ialomiţa s-au născut 648 copii, cu 30 mai mulți faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 (618 născuţi – vii) şi au decedat 1.300 persoane, cu 67 mai puţine faţă de perioada ianuarie – aprilie 2019 (1.367 decedaţi).

În luna aprilie 2020, în judeţul Ialomiţa se înregistrează un spor natural negativ de – 169 persoane. Într-un clasament descrescător pe ţară al judeţelor în funcţie de valoarea sporului natural înregistrat, judeţul Ialomiţa se situează pe locul 14.

Pe 12 iulie, Statistica oficială din România, coordonată de Institutul Național de Statistică, împlinește 161 de ani.

„Vreau să transmit cu această ocazie, colegilor mei, și din județ și din alte județe, La Mulți Ani! și să le mulțumesc pentru efortul depus în obținerea acestor date. Le mulțumim și colaboratorilor noștri pentru că ne furnizează indicatorii economici, dar și presei că ne sprijină în mediatizarea acestor date și sperăm ca și în continuare să fiți alături de noi”, a conchis directorul DJS Ialomița.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️