Start în depunerea cererilor de plată aferente anului 2012, în cadrul PNDC, specia bovine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Centrul Județean Ialomița, informează potenţialii beneficiari, precum şi publicul interesat, că pot depune, în perioada 15 mai – 30 iunie 2012, cererea de plată aferentă anului 2012, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare – sector zootehnic, specia bovine”.

De acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii, a căror exploatație de bovine se află pe raza teritorială a jud. Ialomita, trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la APIA Centrul Judeţean Ialomita cu sediul în Slobozia, B-dul Chimiei nr.19.

Prima pe exploataţie se acordă o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la data de:

– 31 ianuarie 2008, dacă sunt îndeplinite, cumulative, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

– 31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

– 31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

– 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

– 30 aprilie 2012, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 15 iulie 2011 – 30 aprilie 2012, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 30 aprilie 2012;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 30 aprilie 2012;

c) exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie va fi însoţită de următoarele documente:

– copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

– copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009 / 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 / 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011 / 15 iulie 2011 – 31 martie 2012;

– declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 şi/sau 2011 pentru situaţiile prevăzute în art. 2 pct. 2, 3, 4 şi 5, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor

copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.

Cererile pretipărite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul APIA judeţean/local, respectiv al municipiului Bucureşti. Cererile pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite. Pentru solicitarea cererilor pretipărite, asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite depun lista vizată şi ştampilată a membrilor pentru care solicită primă pe exploataţie şi care trebuie să cuprindă nume şi prenume, CNP şi codul exploataţiei acestora.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro , pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️