comenzi la domiciliu cliseru.ro

Soluție pentru cei 25 de copii cu nevoi speciale din Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
20/09/2016 | Locuri de munca

Consiliul Județean Ialomița va lua în discuție, în ședința de joi, 22 septembrie, un proiect de hotărâre prin care se propune revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Feteşti asupra unor bunuri proprietate publică a judeţului Ialomiţa şi darea acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia.

Consiliul Local al Municipiului Feteşti este titularul unui drept de administrare asupra unor imobile situate în incinta Băncii Raiffeisen, str. Ceahlăului, din municipiul Feteşti, drept conferit în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39 din 23.05.2002.

Tot în municipiul Feteşti, în sediul Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale „Trebuie”, îşi desfăşoară o parte din activitate şi Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, instituţie de învăţământ prin care se asigură procesul instructiv-educativ pentru un număr de 25 elevi cu deficienţe mintale. Spaţiul în cauză aparţine municipiului Feteşti şi este dat în administrarea Organizaţiei menţionate.

În cursul anului 2016, ca urmare a unui control al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa, au fost sesizate o serie de neconformităţi ale spaţiului în care se realizează procesul de învăţământ pentru cei 25 de elevi.

Potrivit prevederilor legale, Consiliul Judeţean Ialomiţa are ca obligaţie finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din învăţământul special şi a liceelor speciale (în categoria cărora intră şi Liceul Tehnologic Special «Ion Teodorescu» Slobozia).
Pentru a se putea asigura din bugetul judeţului Ialomiţa sumele necesare reparării, igienizării şi dotării spaţiilor în care se desfăşoară activităţile specifice pentru cei 25 de elevi, Consiliul Judeţean Ialomiţa a propus, ca unică soluţie legală, darea spaţiilor în cauză în administrarea Liceului Tehnologic Special «Ion Teodorescu» Slobozia.

Consiliul Local al Municipiului Feteşti a respins de trei ori proiectul de hotărâre propus de Consiliul Judeţean Ialomiţa, ultima oară în şedinţa din 31.08.2016.

„Având în vedere caracterul de urgenţă a soluţionării situaţiei de fapt, interesul public evident şi luând în considerare că judeţul Ialomiţa deţine pe raza municipiului Feteşti, în incinta Băncii Raiffeisen, spaţii ce pot fi reconfigurate pentru realizarea procesului instructiv-educativ al celor 25 de elevi în condiţii optime şi legale, urmează ca activităţile specifice ale secţiei externe din Feteşti a Liceului Tehnologic Special «Ion Teodorescu « Slobozia să se desfăşoare în această locaţie. Întrucât, la momentul actual, bunurile imobile sunt date în administrare Consiliului Local Feteşti, se impune revocarea acestui drept, şi darea în administrare unităţii de învăţământ.