Slobozia: Urban SA a modificat tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi epurare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC URBAN SA, operator al serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare de pe raza Municipiului Slobozia, a solicitat Consiliului Local Slobozia, în ședința susținută joi, 26 octombrie, aprobarea modificării preţurilor/tarifelor privind furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.

SC URBAN SA, operator al serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare de pe raza Municipiului Slobozia, a solicitat Consiliului Local Slobozia, în ședința susținută joi, 26 octombrie, aprobarea modificării preţurilor/tarifelor privind furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.

Propunerea SC URBAN SA a fost justificată printr-o analiză a activităţii economico-financiare a societăţii, respectiv „creşterea prețurilor cu munca vie”, având în vedere modificarea salariului minim pe economie, în opinia acestora producându-se astfel un dezechilibru în grila de salarizare.

Un alt motiv ar fi înregistrarea de pierderi în anul 2016, dar și în primele șase luni ale anului 2017. Totodată, potrivit Urban, au crescut și cheltuielile variabile, prin creşterea consumului de energie electrică cu 658 Mwh, față de consumul fundamentat în 2012.

Așadar, pentru populație, tariful la apă potabilă produsă, transportată şi distribuită în municipiul Slobozia va fi de 3,54 lei, iar pentru restul utilizatorilor de 3,25 lei, la canalizare prețul va rămâne același (de 2,02 lei pentru populație și 1,70 lei pentru ceilalți), iar la epurare va fi de 1,27 lei pentru populație și 1,07 lei pentru restul utilizatorilor.Noile tarife vor fi aplicate începând cu data de 1 noiembrie 2017.

Propunerea SC Urban SA a fost avizată de ANRSC și, ulterior, aprobată de ADI Periurbană Slobozia.„În urma convocării Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, din data de 11.10.2017, s-a emis Hotărârea nr. 5 prin care membrii asociaţiei aprobă modificarea preţurilor/tarifelor privind furnizarea serviciilor publice de apă, canalizare şi epurare, aşa cum a fost propusă de către operatorul SC URBAN SA. Pentru a se putea trece de la tariful diferenţiat la tariful unic, este necesară adoptarea de către consiliul local a UAT Slobozia a unei hotărâri privind aprobarea trecerii la practicarea unui sistem de tarifare unic pentru serviciile furnizate de SC Urban SA pe întreaga arie de delegare a serviciilor. (…)

Noua fundamentare s-a făcut pornind de la nivelul realizat la sfârşitul anului 2016, la care s-a prevăzut o creştere de 200 de lei pentru toți salariaţii prevăzuţi în organigrama societăţii pentru păstrarea grilei de salarizare la nivelul întregii societăţi, ca urmare a necesităţii asigurării salariului minim de la 01.02.2017 de la 1.250 de lei la 1.450 de lei cu creşterea concomitentă a contribuţiilor de asigurări sociale aferente.

Totodată, la alte cheltuieli cu munca vie s-a prevăzut creşterea valorii tichetului de masă de la 9,57 lei/zi la 15 lei/zi, conform Legii 218/2016 de modificarea Legi 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. (…) În anul 2016, așa cum a fost făcut cunoscut și cu ocazia prezentării Raportului Administratorilor pentru exerciţiul financiar la 31.12.2016, pe activităţile apă și epurare s-au înregistrat pierderi, după cum urmează: pe activitatea apă s-au înregistrat pierderi de – 613.333 lei, pe activitatea epurare s-au înregistrat pierderi de – 190.251 lei.

Pentru primele 6 (șase) luni ale anului 2017, pe aceste activităţi au fost înregistrate de asemenea pierderi, astfel: pe activitatea apă s-au înregistrat pierderi de – 401.098 lei, pe activitatea epurare s-au înregistrat pierderi de – 88.523 lei”, se arată în rapoartele prezentate de Urban.Preţurile la apa potabilă şi tarifele la epurare s-au determinat pe baza influenţelor reale primite în costuri până la nivelul lunii septembrie 2017. Tarifele la canalizare se menţin la nivelul din avizul A.N.R.S.C. nr.2381508/21.09.2012. Preţurile la apa potabilă pentru populaţie conţin T.V.A. în cotă de 9%, iar pentru rest utilizatori nu conţin T.V.A.S.C. URBAN S.A are un număr de 137 de salariaţi retribuiţi cu salariul minim pe economie.