comenzi la domiciliu cliseru.ro

Slobozia: Societatea de transport public de persoane solicită rezilierea contractului. Primăria vrea în continuare parteneriat, dar în anumite condiții!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/11/2016 | Locale Ialomita

Societatea care prestează serviciul de transport public de călători din municipiul Slobozia a notificat recent Primăria Slobozia cu privire la rezilierea unilaterală a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului regulat de transport public local de călători, începând cu 1 ianuarie 2017.

Solicitarea de reziliere vine în urma multor probleme întâmpinate de operator, totul culminând cu refuzul autorității publice locale de a mai prelungi un contract de închiriere a unei suprafețe de 107,27 m.p., situată în Piața Gării. Această suprafață a fost închiriată în august 2013 pentru peron îmbarcare/debarcare călători, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire, cu condiția ca operatorul să solicite prelungirea termenului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare. Se pare că operatorul nu a mai solicitat prelungirea din septembrie 2015 până la finele lunii august 2016, când i s-a răspuns că acel contract a expirat, nu mai produce efecte și nu mai poate fi prelungit decât dacă se reiau anumite etape legate de atribuirea contractelor de achiziții publice și concesionare.

Acesta ar fi motivul principal pe care îl invocă societatea, punând accent pe faptul că autoritatea publică locală nu și-ar fi respectat unele clauze din contractul de delegare a serviciului, respectiv refuzul de prelungire a contractului de acordare a dreptului de folosință asupra acelui teren care reprezenta peronul de îmbarcare și debarcare călători, însă autoritatea locală subliniază că nu are legătură cu contractul de delegare a serviciului.

Societatea nu va putea, însă, rezilia unilateral contractul de la 1 ianuarie, fiind obligată prin contract să asigure continuitatea prestării serviciului public în condițiile stipulate în contract pe o perioadă de șase luni sau până la preluarea serviciului de către primărie sau alt concesionar.

Autoritatea locală se gândește chiar să să solicite daune interese din partea operatorului de transport în cazul în care nu se va respecta contractul, fiind de părere că argumentele aduse de operatorul de servicii nu se încadrează în clauzele contractuale de reziliere a contractului, din vina exclusivă a autorității publice locale, considerând, din contră, că vina ar aparține exclusiv operatorului economic.

Într-o adresă a societății Nick Touring către Primăria Slobozia se arată că autoritatea publică locală nu ar fi respectat art 25, alin 11 din contractul de delegare, prin care concendentul are obligația de a sprijini asigurarea funcționalității, în condiții conrespunzătoare a activității în stațiile de îmbarcare/debarcare, dar și prevederile art 25, alin 8, prin care are obligația să nu-l tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate prin contractul de concesiune.

Totodată, operatorul economic susține că, potrivit art. 2 din contractul încheiat în august 2013, acel contract de locațiune poate fi prelungit prin semnarea unui act adițional, dar nu mai mult de termenul de valabilitate a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului…:(…).

„Prin interzicerea parcării/garării în Piața Gării a autobuzelor care execută serviciul de transport ne aflăm în imposibilitatea obiectivă a îndeplinirii obligației prevăzute la art. 23. alin. 10 din contract, respectiv să efectuăm serviciul de transport conform prevederilor din caietul de sarcini în condiții de calitate și eficiență și cu respectarea orarului de circulație aprobat pentru fiecare traseu”, se precizează în adresă.

Reprezentanții Serviciului Gospodărie Comunală, Autoritatea de autorizare a serviciilor de transport public local, informează însă că operatorul de transport are mult mai multe probleme, în special legate de neîndeplinirea unor prevederi din caietul de sarcini. Mai precis, din iulie 2015 operatorul a modificat unilateral programul de circulație, reducând numărul de curse, implicit mărind intervalul de așteptare în stații.

„Motivele invocate de operator pentru nerespectarea graficelor de circulație sunt: conducători auto insuficienți pentru numărul de autobuze necesare în vederea efectuării tuturor curselor din graficul de circulație, că nu toate cursele din program sunt rentabile etc. (…) Pe lângă această problemă, rezultate din nerespectarea programului de transport, nu s-a achitat nici de obligația de a afișa în stațiile de urcare/coborâre a călătorilor graficul de circulație, nu a inscripționat corespunzător mijloacele de transport cu care execută serviciul, iar în trafic a utilizat zilnic și alte autovehicule pe care le deține și nu doar pe cele evidențiate în Protocolul de predare-preluare a serviciului”.

În aceste condiții, Serviciul de Gospodărie Comunală a emis un raport de specialitate privind necesitatea atribuirii în gestiune directă a serviciului și înființarea prin hotărâre de consiliu local a unui serviciu propriu de transport rutier…

Dacă ne amintim bine, oricum Primăria avea în plan să înființeze un astfel de serviciu, fiind precizat în Planul de Mobilitate Urbană.

Numai că înființarea unui astfel de serviciu și gestionarea directă a lui durează, dar și costă. De la necesitatea unui parc de autobuze, până la licențe și personal specializat.

Așadar, aceste informări au fost prezentate în ședința Consiliului Local Slobozia, de marți, 29 noiembrie. La ședință a participat și reprezentantul firmei, Nicu Pericli.

„Cred că vă aflați într-o mare eroare, ori încercați să induceți în eroare Consiliul local. Ați spus că nu îmi respect contractul, că nu se pot schimba regulile în timpul jocului, reguli pe care dumneavoastră le-ați schimbat deja.

Vă rog să spuneți că m-ați păcălit de la început, luându-mi niște bani pe acel peron, peron care trebuia pus la dispoziție din start societății de transport.

Mi-ați concesionat un serviciu public de transport local urban și mi-ați luat banii pe acele peroane. Acel contract trebuia să fie ca anexă de la început la contractul de delegare și nu separat, ca să îmi încasați pe lună în jur de 2.000 de lei. Spuneți că acum mi-a expirat contractul, mi-ați luat plăcuța adițională (…) pentru gararea autobuzelor (…) pentru că era cap de linie, acum mă trimiteți dincolo de barieră ca să întârzii cursele.

Asta trebuie să spuneți cetățenilor acestui oraș. Că le creați intenționat aceste probleme. Și spuneți că Nick Touring este de vină și nu își respectă contractul. De ce nu s-a făcut acel act adițional la contractul de delegare?  Vreți să scăpați de mine, vreți un nou serviciu de transport local, spuneți clar de la început. Că eu renunț, fără să mă acuzați. De ce îmi stricați imaginea? (…)”, spunea reprezentantul firmei de transport.

În replică, primarul municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu, a ținut să spună că, „fără să ne mai ascundem după deget, în Slobozia avem un transport public de călători total defazat față de restul municipiilor reședință de județ din țară”, un serviciu catalogat de „slabă calitate”, existând și foarte multe sesizări din partea cetățenilor privind nerespectarea termenilor din contract.

Primarul a readus în discuție necesitatea înființării unui serviciu propriu de transport public de către primărie, deja fiind luate în calcul achiziții de autobuze noi.

 „Am solicitat societății Nick Touring să semnăm împreună un contract în format european, pentru că existența acestui contract reprezintă premisa accesării autobuzelor electrice pe planul de mobilitate urbană durabilă. În condițiile în care noi nu avem acest contract, banii care sunt alocați pentru Slobozia special, 19,6 milioane de euro, în ceea ce privește transportul în comun, care reprezintă 2% buget local, nu îi vom putea accesa. Dumneavoastră ați refuzat orice colaborare (…)”, spunea primarul.

Adrian Mocioniu a subliniat faptul că săptămâna viitoare va avea loc o ședință în cadrul căreia se vor stabili anumite aspecte, iar dacă societatea de transport va respecta indicațiile primăriei de respectare a termenilor din contract, va putea continua.

Reprezentantul firmei Nick Touring a reclamat faptul că problemele sunt create de primărie, iar transportul în comun se desfășoară cum trebuie în Slobozia, fiecare mijloc de transport fiind prevăzut cu rampă pentru persoane cu handicap, are podeaua netedă, fără trepte și multe alte facilități.

La toate acestea, în final, primarul a răspuns: „Vă respectați contractul, continuăm, nu vă respectați contractul, îl reziliem. Simplu. În rest, sunt dezbateri”.

Așadar, vom vedea ce se va întâmpla în următoarea perioadă în ceea ce privește transportul local și ce decizii se vor lua.