Slobozia: Protecția mediului și imprimarea 3D

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

30 de elevi de la Colegiul Național ”Mihai Viteazu” din Slobozia vor fi instruiți în cadrul unui proiect de reciclare a materialelor plastice, în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D.

În perioada 17-21 octombrie 2016, Asociația Cultura Verde (www.culturaverde.ro) derulează la Slobozia, județul Ialomița a treia serie de instruire și informare din cadrul proiectului ”Creşterea implicării în protecţia mediului prin implementarea unei staţii experimentale pentru reciclarea materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D / Rec-o-Plast”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Astfel, în acest interval va avea loc sesiunea de instruire a unui număr de 30 de elevi de la Colegiul Național ”Mihai Viteazu”.

Pe 19 octombrie, echipa de proiect se va întâlni cu oamenii de afaceri din orașul Slobozia. În cadrul acestor evenimente, va fi prezentată stația experimentală realizată în cadrul Rec-o-Plast și vor avea loc demonstrații practice de reciclare a materialului plastic în filament pentru imprimarea 3D.

Despre proiectul Rec-o-Plast

Proiectul Rec-o-Plast propune o abordare integrată, axată pe trei componente: civică, educațională și tehnologică a managementului deșeurilor plastice (în special a PET-urilor) și reciclarea acestora în filament pentru imprimarea 3D. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de implicare în protecția mediului prin implementarea unei stații experimentale pentru reciclarea materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D.

Proiectul ”Creşterea implicării în protecţia mediului prin implementarea unei staţii experimentale pentru reciclarea materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D / Rec-o-Plast” contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și a Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, transpuneri naționale ale obiectivelor Strategiei Europa 2020, și este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Proiectul este implementat de Asociația Cultura Verde, într-o perioadă de 14 luni, cu un buget total de 73.255 CHF (din care 65.929,50 CHF este valoarea grantului și 7.325,50 CHF contribuție proprie).

Despre Asociația Cultura Verde

Asociația Cultura Verde, înființată în anul 2012, își concentrează eforturile și resursele pentru creșterea responsabilității sociale în rândul tinerilor prin stimularea participării active în comunitate. Prin proiectele din domeniul dezvoltării culturale și de mediu, Asociația Cultura Verde contribuie la sporirea calității vieții beneficiarilor, folosind o abordare interdisciplinară, pe termen lung și axată pe dezvoltarea multidimensională prin educație, protecția mediului, cultură, artă, sport, recreere. Mai multe detalii la www.culturaverde.ro.

Despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Programul de Cooperare Elveţiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elveţian către 13 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2013. Programul de Cooperare Elveţiano-Român îşi propune să:

  • contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre România şi alte ţări mai avansate din Uniunea Europeană extinsă şi
  • contribuie, în interiorul României, la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunile periferice structural mai slabe.

Proiectul Rec-o-Plast beneficiază de un grant obținut în cadrul celei de a doua runde a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri –Componenta Mediu, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile.

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile este de a promova contribuţia organizaţiilor societăţii civile ca actori importanţi pentru dezvoltare şi participare.

Obiectivele generale ale Schemei de grant pentru ONG-uri sunt:

  • consolidarea ONG-urilor româneşti şi susţinerea participării lor active în procesul formulării de politici, atât în calitate de voce a societăţii civile, cât şi ca furnizor de servicii; şi
  • promovarea activităţilor organizaţiilor societăţii civile care abordează cu precădere aspecte legate de mediu şi furnizarea de servicii sociale, contribuind totodată la întărirea capacităţii lor organizaţionale.

 Obiectivele specifice ale Schemei de grant pentru ONG-uri – Componenta Mediu sunt:

  • promovarea iniţiativelor noi şi/sau inovatoare care contribuie la protecţia şi îmbunătăţirea mediului;
  • creşterea rolului societăţii civile pentru dezvoltarea durabilă şi a îmbunăţăţirii mediului, dar şi în procesul de realizare de politici publice în aceste domenii;
  • creşterea rolului societăţii civile în procesul de realizare de politici publice de mediu;
  • sporirea credibilităţii şi vizibilităţii sectorului societăţii civile în vederea creşterii încrederii publice faţă de iniţiativele civice;
  • întărirea capacităţii instituţionale şi operaţionale a organizaţiilor neguvernamentale.

sursa foto culturaverde.ro