comenzi la domiciliu cliseru.ro

Slobozia: Proiect de hotărâre pentru interzicerea construirii unei noi celule pentru deșeuri periculoase și industriale toxice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/05/2019 | Locale Ialomita

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Slobozia, care va avea loc joi, 30 mai, se află un proiect de hotărâre ce vizează interzicerea construirii de către Vivani Salubritate a unei noi celule pentru depozitarea deșeurilor periculoase și industriale toxice pe teritoriul municipiului Slobozia.

În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, întocmită de consilierul liberal Mihaela Stoica, sunt prezentate o serie de reglementări legale și situații care ar face inoportună o astfel de investiție.

Prezentăm câteva exemple:

„Conform autorizaţiei de mediu “Depozit pentru deşeuri periculoase – Slobozia, Perieți al SC VIVANI SALUBRITATE S. A. Celula 1,cu Clasa a” există pe amplasament depozit cu capacitate de 168.750 tone și volum 112.500 mc. Conform Planului Judeţean de Gestiune al Deșeurilor Ialomiţa (anexa 1) cantitatea de deşeuri periculoase estimate a fi generată de judeţul Ialomiţa anual este de aproximativ 1000 de tone. (…) Concluzia argumentată matematic este că deserveşte atât oraşul cât și întreaga zonă și se acoperă necesitatea pentru următorii 40 ani din punct de vedere al volumului. Planul Judeţean de Gestiune al Deșeurilor Ialomiţa este realizat în 2007, în condiţiile în care populaţia judeţului nostru era de 292.666 . Conform Direcţiei Judeţene de Statistică, la 1.07.2017, populaţia judeţului Ialomiţa era de 290.698 (chiar în scădere). În aceste condiţii, nu poate fi o diferenţă semnificativă de majorare a colectării luând în calcul toate variabilele posibile. (…) Înaintăm această hotărâre în contextul actual în care Celula 1 deşeuri periculoase funcţionează iar demersurile pentru închiderea acestei celule nu au fost iniţiate asa cum prevede legea (…) și nici nu respectă prevederea de minimum 20 de ani de la autorizare. (…) În perioada de monitorizare de 30 ani, depozitul poate fi accesat, nu este capsulat sau sigilat. Deducem astfel în mod logic faptul că “închiderea Celula I deşeuri periculoase” se va putea face doar formal, pe hârtie, în practică să se poată continua depozitarea până la epuizarea spaţiului.

(…) Trebuie să ţinem cont și de situaţia și factorii de poluare din zona supusă impactului din ultimii 30 ani. a) Fabrica de furfurol, aparţinând Combinatului de îngrăşăminte Chimice Slobozia, efecte prevăzute în Regulamentul CE nr 1272/2008 – toxicitate acută b). Societatea CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, (…)

c) Fabrica de Ulei Slobozia d) Clean Tech Internaţional – poluări olfactive intense, e) Vivani Salubritate deşeuri municipale și deşeuri periculoase,

f) Avicola Slobozia. (…) Se doreşte extinderea/construirea unei noi celule cu volumul de: 115 000 mc, capacitate de stocare: 241.500 tone (la o densitate medie de 2,1 t/mc), împreuna cu Celula 1, amplasamentul Deşeuri periculoase va susţine un total de 227 500mc, capacitatea depozitată fiind în cazul realizării acestui proiect de 410 250 tone deşeuri periculoase. Menţionăm că tot pe amplasament se află și Incineratorul PRO AIR CLEAN SA, celule azbest, celule deşeuri municipale nepericuloase, platformă depozitare temporară. (…) Raportul de impact asupra mediului înaintat de către SC Vivani Salubritate SA prezintă nenumărate deficiențe și probleme, anumite aspecte fiind tratate intenţionat cu superficialitate. (…) Pe amplasament se află Incinerator PRO AIR CLEAN – unde tehnologia actuală este departe de a elimina poluarea. Cenuşa, zgura extrem de toxică este depozitată la rampă. În numeroase țări din Europa incineratoarele sunt percepute și tratate similar cu centralele nucleare din punct de vedere al acceptabilității lor și a măsurilor preventive. Studii au arătat raportul de cauzalitate cu probleme respiratorii, anomalii congenitale, îmbolnăvirii de cancer (laringe, plămâni, piele, sistem reproducător și nervos, glanda tiroidă, aparat digestiv) pentru cei care muncesc și pentru cei care locuiesc în apropierea incineratoarelor.
De asemenea, în raport sunt specificate și distanțele față de zonele locuite, dar și ariile protejate din apropiere care ar putea fi afectate. În suprapunere hărţi Atlas Explorer – ANPM – Harta solurilor zona interesată, unde se află depozitul de deşeuri menajere și periculoase, incineratorul Pro Air Clean este evidenţiată – conform legendei -Lacuri și bălți.

În condiţiile în care Depozitul Celula 2 deşeuri periculoase va avea o adâncime de 3 m. se află practic direct în pânza freatică. Cu toate aceste argumente și prevederi legale Raportul impactului asupra mediului este tratat cu superficialiate și neseriozitate, menționându-se următoarele: “Amplasamentul nu este situat într-o zonă cu o importanţă deosebită din punctul de vedere al mediului, nu sunt zone de interes care ar putea fi afectate.”

Concluzia nefastă este că un depozit de 410 250 tone deşeuri periculoase și un incinerator se pot afla între 2 Arii protejate de protecţie specială avifaunistică de interes european și Natura 2000, la distanță de aproximativ 2000 m, în suprapunerea de hărţi a Atlas Explorer al ANPM acesta se află în zona de habitat Natura 2000, la aproximativ 1000 m distanță de localitatea Păltinișu și aproximativ 1000 m distanță de privalul Crivaie, încalcând legile în vigoare cu bună ştiinţă. (…) Având în vedere și notificarea înregistrată cu nr.2683/17.04.2019 de către Primăria Slobozia din partea SC Transgaz , notificare prin care această societate își întemeiază legal solicitarea în baza art 109, lit D din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012 cu modificările si completările ulterioare, amplasamentul dorit nu respectă distanța între conducta magistrală și construcţia Celulei 2 deşeuri periculoase conform Ordinului 118/2013. Având în vedere și adresa Avicola înregistrată la Primăria Slobozia sub numărul 3240/22.04.2019, conducerea Avicola Slobozia SA și-a exprimat ferm poziţia împotriva acestui proiect, argumentându-și decizia prin distanța mică între depozit și amplasament – sub 2 km, pasările sălbatice sunt pericol pentru biosecuritatea efectivului de pasări din fermă și se subliniază risc crescut de epizootie. Luând în considerare toate aceste aspecte menite să ne îngrijoreze, înaintez acest proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipului Slobozia, îndreptăţit prin lege să apere interesele privind protecţia cetăţenilor ai cărui reprezentanţi sunt. Menţionez că spețe asemănătoare au fost prezente în conflictele juridice naţionale, ajunse la CEDO, iar hotărârea similară nu a fost contestată ca fiind nelegală de Instituţia Prefectului sau instanţele în cauză”.

Așadar, vom vedea joi dacă acest proiect va fi aprobat de consilieri și care vor fi pașii legali următori în lupta cu Vivani Salubritate.