comenzi la domiciliu cliseru.ro

Slobozia: Măturatul manual pe timp de noapte nu este agreat, din cauza costurilor ridicate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/10/2019 | Locale Ialomita

În această săptămână, consilierii locali ai municipiului Slobozia vor decide modificarea tarifelor percepute de către SC Polaris M Holding SRL Constanța, în baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Slobozia. Activitățile pentru care se solicită majorarea, începând cu 1 noiembrie, sunt cele de măturat manual, măturat mecanizat, răzuit manual rigole, întreținere diurnă a curățeniei, colectare, transport și depozitare deșeuri stradale, stropit mecanizat străzi și spălat mecanizat străzi.

Așadar, operatorul serviciului de salubrizare solicită majorarea tarifelor pentru toate serviciile de curățare și întreținere străzi, motivând modificările legislative care au condus la creșterea salariului minim pe economie, creșterea prețului la combustibil, creșterea prețului la echipamentul individual de protecția muncii etc.

La articolul II al proiectului de hotărâre  se propune și completarea anexei la contract cu „serviciul de măturat manual pe timp de noapte”, iar tariful perceput pentru activitatea prevăzută să fie de 41,01 lei/1.000 m.p., fără TVA. (față de 19,53 lei  cât va fi pentru măturatul manual pe timp de zi).

Primăria municipiului Slobozia a solicitat operatorului serviciului public de salubrizare un punct de vedere privind modalitatea prin care se poate realiza măturatul manual pe timp de noapte pe principalele artere din municipiu, având în vedere disconfortul cauzat cetățenilor de activitatea de măturat pe timpul zilei, în special la orele de vârf, când traficul este aglomerat, atât pe trotuare cât și pe carosabil.

Societatea Polaris susține că măturatul pe timp de noapte implică anumite impedimente, printre care și faptul că APM a autorizat și, evident, acceptat soluția măturatului pe timp de zi, în conformitate cu oferta tehnicăși caietul de sarcini. În plus, vor fi costuri suplimentare majore cu forța de muncă.

Astfel că, în final, rapoartele de avizare ale comisiilor sunt favorabile pentru majorarea tarifelor la serviciile de curătare și întreținere străzi pe timp de zi, existând, însă, amendamentul clar de eliminare a punctului II care face referire la măturatul manual pe timp de noapte.

În orice caz, fie că se mătură ziua sau noaptea, fie că este manual sau mecanizat, praful este ridicat oricum în aer. Doar modernizarea utilajelor sau achiziția altora mai performante ar mai putea să ne scape de la inhalarea zilnică a particulelor de praf…

O decizie în acest sens va fi luată în cadrul ședinței Consiliului Local Slobozia care se va susține miercuri, 30 octombrie.