Slobozia: Extindere stație de tratare a apei. S-a aprobat studiul de fezabilitate

În ședința Consiliului local Slobozia, desfășurată joi, 29 iunie, consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creşterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”.

De ce este nevoie de extinderea stației de tratare când apa din municipiul Slobozia a fost declarată potabilă prin autorizația sanitară emisă de DSP în 15 iunie 2016? Acea autorizație a fost emisă totuși cu niște rezerve, ca să le spunem așa, adică societatea Urban are de respectat un program de conformare, chiar dacă autoritățile susțin că la ora actuală buletinele de analize arată că apa este potabilă. Însă, expunerea de motive a proiectului de hotărâre explică mai bine dacă apa furnizată respectă sau nu indicatorii.

„Ţinând cont de faptul că în municipiul Slobozia apa produsă nu respectă indicatorii ceruţi de Legile 458/2002, 311/2004 şi Directiva CE 98/83, luând în consideraţie asigurarea conceptului de apă biostabilă prin indicatorii concentraţiilor de Trihalometani” (pg/l)>100, Sodiu (mg/l)>200, se impune extinderea staţiei de tratare existente prin introducerea unei trepte de tratare prin filtre cu cărbune activ, având ca scop eliminarea trihalometanilor, precum şi introducerea unei trepte de osmoză inversă, având ca scop eliminarea sodiului. Eliminarea acestor disfuncţionalităţi se poate realiza prin implementarea unui proiect de investiţii care va avea la bază un studiu de fezabilitate. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, SC ALGABI PROIECT SRL Craiova, proiectant în acest domeniu, a elaborat Studiul de fezabilitate. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei constau în realizarea unor capacităţi (unităţi fizice) după cum urmează: Hală Staţie de tratare – 350 mp; Staţie osmoză inversă – 150 mc/h; Filtre de cărbune activ – 550 mc/h. Valoarea totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, este de 8505,239 mii lei, iar perioada de implementare este de 11 luni”.

Publicitate

Cu 12 voturi pentru și șapte abțineri proiectul a fost adoptat.

Citește și: Atenție! Se oprește apa în totalitate în Slobozia și alte 5 localități!