comenzi la domiciliu cliseru.ro

Slobozia: Fostul consilier local Gabriela Petre – conflict de interese, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals

Petre Gabriela
Petre Gabriela

A.N.I. a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Petre Gabriela (fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia) a infracțiunii de conflict de interese și a infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Potrivit ANI, Gabriela Petre a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese de natură administrativă, întrucât, în calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia, Jud. Ialomița, a participat la ședințele consiliului deliberând și votând hotărârile prin care au fost aprobate bugetele locale ale Municipiului Slobozia și ale instituțiilor publice subordonate pentru anii 2009, 2010, respectiv 2011, fără a anunța la începutul dezbaterilor faptul că se află în derulare contracte de asistență juridică încheiate între cabinetul său de avocatură și C.L. al Municipiului Slobozia, Primăria Municipiului Slobozia, Primarul Municipiului Slobozia și Serviciul Public Poliția Comunitară Slobozia (instituție publică aflată în subordinea consiliului local).

Valoarea contractelor plătite din bugetul local a fost în cuantum de 161.100 Lei.

Astfel, Petre Gabriela nu a respectat dispozițiile art. 46, alin (1) din Legea nr. 215/2001, dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004 și dispozițiile art. 77, alin.(1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, întrucât a participat la deliberarea și adoptarea hotărârilor prin care au fost aprobate bugetele locale, a încheiat anual contracte de asistență juridică cu instituțiile menționate, contracte de reprezentare în instanță și a avut posibilitatea să anticipeze existența resurselor financiare necesare plății contractelor aflate deja în derulare, Petre Gabriela a încălcat și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său […] se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Totodată, din încheierea contractului de asistență juridică înregistrat la Cabinetul de avocat “Petre Gabriela” și antedatarea unor documente care cronologic trebuiau să preceadă întocmirea acestuia, rezultă indicii temeinice privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, așa cum sunt prevăzute de art. 290 și art. 291 din Codul Penal al României.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PETRE GABRIELA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României, și a infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, așa cum sunt prevăzute de art. 290 și art. 291 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Potrivit ANI, a fost depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 14 noiembrie 2013