Slobozia: Ajutoare de urgenţă, constând în bani/lemne pentru foc, în sezonul rece 2019-2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu legislaţia în vigoare, UAT-urile, prin compartimentele de resort, pot acorda, ca măsură de sprijin, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, suportate din bugetul local, destinate consumatorilor vulnerabili cu venituri până la un prag stabilit de lege şi care au drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile de încălzire a locuinţei.

În spiritul principiului solidarităţii sociale, comunitatea trebuie să participe la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale.

Astfel, în cadrul ședinței Consiliului Local Slobozia, susținută săptămâna trecută, a fost adoptat un proiect de hotărâre, ce prevede acordarea unui ajutor de urgenţă constând în bani/lemne pentru foc în sezonul rece 2019-2020 consumatorilor vulnerabili din municipiul Slobozia, cu venituri mici şi care nu îşi pot asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de temperatură. Aceste măsuri se referă la acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece.

Ajutoarele de urgenţă constau în bani/lemne pentru foc, precum şi suplimentarea cuantumului pentru fiecare dosar, până la concurenţa sumei de 500 lei, diferenţă acordată din bugetul local, pentru perioada sezonului rece 2019-2020, persoanelor singure şi familiilor care realizează un venit mediu lunar de până la 750 lei/persoană.

Ajutorul va fi acordat din bugetul local o singură dată pentru sezonul rece 2019-2020, indiferent de data solicitării ajutorului de urgență.

Ţinând cont de faptul că în sezonul rece 2018-2019 s-au acordat 250 de ajutoare constând în lemne de foc, se estimează un număr total de 300 de solicitări pentru ajutorul de urgenţă, constând în bani/lemne de foc, la valoarea de 112.000 lei.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Slobozia, în urma unei anchete sociale prin care se va certifica situaţia deosebită de urgenţă în care se află familia sau persoana singură, analizând şi o serie de documente care vor fi anexate solicitărilor.

Ce documente trebuie să conțină dosarul

Dosarul care va fi depus la primărie trebuie să conțină următoarele documente:

  • acte de identitate sau certificate de naștere (pentru minorii sub 14 ani) – pentru toți membrii familiei din care să reiasă că aceștia domiciliază la adresa la care se solicită ajutorul
  • certificat de căsătorie, de deces sau de divorț, după caz
  • în cazul minorilor aflați sub măsura de protecție a plasamentului sau încredințării (inclusiv în cazul divorțului), hotărârea care a stabilit situarea copilului în grija deponentului cererii
    hotărâre de instituire a tutelei
  • acte doveditoare ale venitului. Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverințele vor fi solicitate de la ANAF de către DAS.

Dosarul complet întocmit se va depune și înregistra la Direcția de Asistență Socială în vederea evaluării.