comenzi la domiciliu cliseru.ro

Slobozia: Abonamentul locului de parcare deţinut se transformă în contract de închiriere pe trei ani

Abonamentul locului de parcare deţinut se transformă în contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, potrivit modificărilor aduse regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Slobozia.

Astfel, deţinătorii de abonamente care au depus cerere de prelungire a acestuia pentru anul 2019, sunt rugaţi să reactualizeze documentaţia şi să transmită către Primăria Municipiului Slobozia copii ale actelor necesare întocmirii contractelor:

– copie act de proprietate a apartamentului (vânzare-cumparare, donaţie, etc); în cazul în care deţinătorul locului de parcare nu este proprietarul imobilului trebuie prezentat documentul ce atestă dreptul de folosinţă (contract de comodat, de închiriere etc);

– copie B.I./C.I. – ce atestă domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului din actul de proprietate;

– copie certificat înmatriculare auto (talon)/carte de identitate auto (documente privind dreptul de folosinţă a autoturismului, contractul de leasing, contractul de comodat – In cazul în care nu este proprietarul autoturismului) – ce atestă proprietatea sau dreptul de folosinţă doar pentru autoturisme cu 2 până la 7 locuri, inclusiv şoferul;
– certificat de atestare fiscală – ce atestă faptul că nu sunt înregistrate datorii către bugetul local;

– copie abonament.

Documentele pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Slobozia la parter – Biroul Relaţii cu Publicul sau la cam. 47, et. 3 – Birou Patrimoniu, pot fi transmise prin e-mail: [email protected] sau pe whatsapp la nr. tel 0735.333.053.

Amintim, de asemenea, faptul că sesiunea de toamnă privind atribuirea/licitația locurilor de parcare vacante în Municipiul Slobozia s-a încheiat.
Până la organizarea următoarei sesiuni, preconizată pentru lunile februarie/ martie 2019, pentru operativitatea documentaţiei, cât şi pentru a facilita accesul la informarea din timp a cetăţenilor, Primăria sistează preluarea cererilor privind închirierea locurilor de parcare parcare rămase vacante în parcările de reşedinţă, acestea putând fi preluate începând cu data de 01 februarie 2019.

Comunicat de presă: Primăria Slobozia
Mai multe articole de la obiectiv.net: