Slobozia: Abonamentul locului de parcare deţinut se transformă în contract de închiriere pe trei ani

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Abonamentul locului de parcare deţinut se transformă în contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, potrivit modificărilor aduse regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Slobozia.

Astfel, deţinătorii de abonamente care au depus cerere de prelungire a acestuia pentru anul 2019, sunt rugaţi să reactualizeze documentaţia şi să transmită către Primăria Municipiului Slobozia copii ale actelor necesare întocmirii contractelor:

– copie act de proprietate a apartamentului (vânzare-cumparare, donaţie, etc); în cazul în care deţinătorul locului de parcare nu este proprietarul imobilului trebuie prezentat documentul ce atestă dreptul de folosinţă (contract de comodat, de închiriere etc);

– copie B.I./C.I. – ce atestă domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului din actul de proprietate;

– copie certificat înmatriculare auto (talon)/carte de identitate auto (documente privind dreptul de folosinţă a autoturismului, contractul de leasing, contractul de comodat – In cazul în care nu este proprietarul autoturismului) – ce atestă proprietatea sau dreptul de folosinţă doar pentru autoturisme cu 2 până la 7 locuri, inclusiv şoferul;
– certificat de atestare fiscală – ce atestă faptul că nu sunt înregistrate datorii către bugetul local;

– copie abonament.

Documentele pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Slobozia la parter – Biroul Relaţii cu Publicul sau la cam. 47, et. 3 – Birou Patrimoniu, pot fi transmise prin e-mail: [email protected] sau pe whatsapp la nr. tel 0735.333.053.

Amintim, de asemenea, faptul că sesiunea de toamnă privind atribuirea/licitația locurilor de parcare vacante în Municipiul Slobozia s-a încheiat.
Până la organizarea următoarei sesiuni, preconizată pentru lunile februarie/ martie 2019, pentru operativitatea documentaţiei, cât şi pentru a facilita accesul la informarea din timp a cetăţenilor, Primăria sistează preluarea cererilor privind închirierea locurilor de parcare parcare rămase vacante în parcările de reşedinţă, acestea putând fi preluate începând cu data de 01 februarie 2019.

Comunicat de presă: Primăria Slobozia