comenzi la domiciliu cliseru.ro

Situația plângerilor și sesizărilor referitoare la fraude și nereguli produse în ministere anterior datei de 07.05.2012

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/10/2013 | Stiri nationale

plangeri sesizari penale ministereSituaţia plângerilor penale/sesizărilor depuse de Corpul de control al primului-ministru şi de ministere referitoare la fraudele sau neregulile produse anterior datei de 07.05.2012

OBIECTUL ACŢIUNII DE DOCUMENTARE

Urmare a dispoziţiei Domnului Prim – Ministru, Corpul de control al primului-ministru a efectuat, în perioada 17.09.2013 – 27.09.2013, o acţiune de documentare privind situaţia plângerilor penale depuse după data de 07.05.2012 de către Corpul de control al primului-ministru şi de către ministere la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, produse anterior datei de 07.05.2012.

Documentarea s-a efectuat începând cu data de 17.09.2013, în baza Ordinului nr. 143/17.09.2013 emis de Şeful Corpului de control al primului-ministru, de către Roxana Chivoiu – Director Direcţia juridică şi administrativă şi Loredana Dimache – consilier şi a vizat plângerile penale sau sesizările depuse de către Corpul de control al primului-ministru şi de către ministere în perioada 07.05.2012 – 17.09.2013, la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora. În vederea efectuării acţiunii de documentare au fost solicitate informaţii de la toţii membrii Guvernului, miniştri şi miniştri delegaţi, cu excepţia domnului Gabriel Oprea, Viceprim – ministru fără portofoliu, precum şi de la Secretariatul General al Guvernului.

I. SITUAŢIA PLÂNGERILOR PENALE DEPUSE DE CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI – MINISTRU

Corpul de control al primului – ministru a depus la organele de cercetare penală, în perioada 07.05.2012 – 17.09.2013, un număr total de 30 de plângeri penale, prin care au fost sesizate un număr total de 228 posibile fapte penale referitoare la fraudele sau neregulile constatate în ministere, autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital majoritar sau integral de stat din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora.

Din numărul total de 30 de plângeri penale, un număr de 26 de plângeri penale au fost transmise la Direcţia Naţională Anticorupţie şi un număr de 4 plângeri penale au fost transmise la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după cum urmează:

a) 4 sesizări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, cu privire la un număr de 59 de posibile fapte de natură penală constatate în urma acţiunilor de control efectuate la:

 1. Ministerul pentru Societatea Informaţională, 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai ministerului, ai altor instituţii şi societăţi comerciale;
 2. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 2 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei;
 3. Primăria Municipiului Piatra – Neamţ şi autorităţile publice locale ale municipiului Piatra – Neamţ, judeţul Neamţ, 18 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai primăriei, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai unor societăţi comerciale;
 4. Primăria Comunei Teişani şi autorităţile publice locale ale comunei Teişani, judeţul Prahova, 31 de posibile fapte penale săvârşite de primar,viceprimar, alţi reprezentanţi ai primăriei şi ai unor societăţi comerciale;

b) 26 de sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire ia 169 de posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la:
[arrowlist]

 • Agenţia Domeniilor Statului, 2 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei, directori şi alţi reprezentanţi ai acesteia;
 • Compania Naţională „Poşta Română” S.A. (două acţiuni de control, din care una la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie), 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai companiei;
 • Fabrica de Timbre – Sucursala Companiei Naţionale „Poşta Română” – SA, 3 posibile fapte penale săvârşite de directorul sucursalei şi alţi angajaţi ai acesteia;
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (trei acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele instituţiei şi alţi reprezentanţi ai acesteia, precum şi de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;
 • Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 13 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei;
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 3 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei;
 • Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 8 posibile fapte penale săvârşite de preşedintele şi vicepreşedintele autorităţii, directori şi alţi angajaţi ai instituţiei;
 • Administraţia Fondului pentru Mediu, 6 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei;
 • Ministerul Sănătăţii (două acţiuni de control), 6 posibile fapte penale săvârşite de ordonatorul principal de credite al ministerului şi de directori ai instituţiei, unele dintre pagube fiind produse şi după data de 07.05.2012;
 • Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, 6 posibile fapte penale săvârşite de managerul centrului şi alţi reprezentanţi ai instituţiei şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor;
 • Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Consiliului de Administraţie, directori şi alţi reprezentanţi ai regiei;
 • Societatea Comercială „Conpet” – S.A. Ploieşti, 10 posibile fapte penale săvârşite de membrii Adunării generale a acţionarilor şi alţi reprezentanţi ai societăţii;
 • S.C. „Hidroelectrica” S.A., 28 de posibile fapte penale săvârşite de miniştrii economiei, comerţului şi mediului de afaceri, secretari de stat şi directori din minister, directori şi alţi angajaţi ai societăţii;
 • Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, 4 posibile fapte penale săvârşite de directorul general al instituţiei;
 • S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., 8 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai societăţii;
 • Administraţia Bazinală de Apă Mureş, 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai instituţiei;
 • Regia Autonomă de Transport Bucureşti, 11 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei şi ai altor societăţi comerciale;
 • Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, 8 posibile fapte penale săvârşite de directorul general şi alţi directori ai regiei;
 • Instituţiile publice implicate în reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului situat în zona „Andronache”, str. Tudor Mihai nr. 1, sector 2, Bucureşti, o posibilă faptă penală săvârşită de membrii comisiei de restituire;
 • Ministerul pentru Societatea Informaţională şi la Ministerul Educaţiei Naţionale, 2 posibile fapte penale săvârşite de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
 • Societatea Comercială de închidere şi Conservare a Minelor „Conversmin” – S.A., 15 posibile fapte penale săvârşite de ministrul economiei, directori generali/directori din ministerul economiei, directori generali/directori ai societăţii;
 • Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A., 4 posibile fapte penale săvârşite de reprezentanţi ai regiei.

[/arrowlist]

II. SITUAŢIA PLÂNGERILOR PENALE/SESIZĂRILOR DEPUSE DE MINISTERE

Un număr de 12 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi, respectiv 10 ministere şi 2 departamente, au comunicat că, după data de 07.05.2012, au fost depuse 364 de plângeri penale/sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în aceste instituţii, produse anterior datei de 07.05.2012.

Din situaţiile comunicate a rezultat că au fost depuse un număr total de 364 plângeri penale/sesizări cu privire la posibile fapte de natură penală. Posibilele fapte de natură penală au fost constatate:

 • a)   ca urmare a controalelor interne efectuate la nivelul ministerelor sau entităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora;
 • b)   ca urmare a controalelor efectuate de organele de control specializate (Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală etc);
 • c)   ca urmare a petiţiilor primite, redirecţionate spre competentă soluţionare organelor de cercetare penală;
 • d)   la solicitarea organelor de cercetare penală.

Sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la posibile fapte penale s-a efectuat fie prin formularea unor plângeri penale/sesizări, fie prin transmiterea actelor de control întocmite de organele cu atribuţii de control din cadrul ministerelor sau de organele de control specializate, fie prin transmiterea sesizărilor unor petiţionari.

Majoritatea plângerilor penale/sesizărilor au fost formulate pentru cercetarea „in rem” a făptuitorilor, iar cele formulate pentru cercetarea „in personam” au vizat persoane exercitând diferite funcţii, respectiv:

 • funcţia de secretar de stat, respectiv secretar de stat în Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;
 • funcţii de conducere (preşedinţi, inspectori şefi, manageri, directori, directori adjuncţi etc.) din ministere sau entităţi din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora;
 • angajaţi/funcţionari din entităţile menţionate;
 • alte persoane (care exercită profesii liberale notari publici, avocaţi, executori judecătoreşti sau angajaţi ai un or entităţi private).

Situaţia sintetică a plângerilor penale/sesizărilor depuse este următoarea:

1)     Ministerul Tineretului şi Sportului (conform adresei nr. 8709/20.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control şi audit public intern efectuate, un număr total de 9 sesizări, astfel:

a)   o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret la Clubul Sportiv Olimpia Bucureşti, fapte săvârşite de directorul clubului;

b)  8 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, din care:

 •  2 sesizări au fost depuse de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Clubul Sportiv Olimpia Bucureşti, fapte săvârşite de un director al clubului şi la Federaţia Română de Patinaj, fapte săvârşite de unul dintre preşedinţii federaţiei;
 • 6 sesizări au fost depuse de Ministerul Tineretului şi Sportului, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Complexul Sportiv Naţional Bascov, fapte săvârşite de un director al complexului şi la direcţiile pentru sport şi tineret judeţene (din judeţele Caraș – Severin, Arad, Timiş, Mehedinţi şi Ialomiţa), fapte săvârşite de directori ai acestor direcţii.

 2)  Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei (conform adresei nr. 12.707/19.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control şi audit public intern efectuate, un număr total de 6 sesizări, astfel:

 • a) 3 sesizări la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor   interne   efectuate   la  Complexul   Energetic   Oltenia   S.A., Hidroelectrica SA, S.N. Nuclearelectrica – Sucursala C.N.E. Cernavodă, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor societăţi;
 • b) 3 sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin (sesizarea iniţială „in rem’ a fost completată prin alte două adrese, ca urmare a extinderii verificărilor şi constatării unor noi posibile aspecte de natură penală).

 3)  Ministerul Afacerilor Interne (conform adresei nr. 439.051/23.09.2013) a depus, ca urmare a sesizărilor din oficiu sau primirii unor denunţuri, un număr total de 19 plângeri penale, astfel:

 • a)   2 sesizări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate din oficiu Ea Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul ministerului şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Constanţa, fapte săvârşite de foştii inspectori şefi ai inspectoratului din perioada 2005 – 2012;
 • b)  5 sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate din oficiu la Arhivele Naţionale ale României, fapte săvârşite de directorul instituţiei şi de directorul adjunct, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria comunei Zărneşti, judeţul Buzău şi Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;
 • c)   12 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Notă:

Nu au fost transmise copii ale sesizărilor, acestea fiind depuse în original la organele de cercetare penală, având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 10/121/P.I.C.C.J./M.A.I./29.01.2004 privind înregistrarea şi circuitul dosarelor penale, precum şi evidenţa unitară a activităţii de urmărire penală.

4)  Ministerul Economiei (conform adresei nr. 231190/23.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control intern efectuate, un număr total de 12 sesizări, astfel:

 • a) 6 sesizări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Oltchim S.A. (3 sesizări, din care două cu privire la posibile fapte penale săvârşite de directorul societăţii), Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” – S.A. Deva, Fabrica de Arme Cugir şi Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA;
 • b)  o sesizare la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice Iprochim S.A., fapte săvârşite de directorul general al acesteia;
 • c)   o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Oltchim S.A.;
 • d)  3 sesizări au fost depuse la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Oltchim S.A., Cuprumin S.A. şi Smart S.A. – Sucursala Craiova;
 • e)   o sesizare la Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Icem S.A. Bucureşti, fapte săvârşite de conducerea societăţii;

Notă:

în situaţia întocmită de Ministerul Economiei se menţionează că unul dintre actele de control prin care au fost constatate posibile fapte de natură penală la Smart S.A. – Sucursala Timişoara (Raportul nr. 230.467/17.04.2013) a fost transmis, spre valorificare, Ministerului Finanţelor Publice, sub autoritatea căruia a fost transferată Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart S.A. Din adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 255188/23.09.2013 nu rezultă că acest act a fost transmis organelor de cercetare penală.

5)    Ministerul Afacerilor Externe (conform adresei nr. A3/1291/20.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control intern efectuate, un număr total de 5 plângeri penale, la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de angajaţi ai ministerului, în special angajaţi ai unor ambasade sau consulate ale României.

 6)  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (conform adresei nr. 4259/RP/20.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control intern efectuate, un număr total de 11 sesizări, astfel:

 • a)   5 sesizări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov, Ocolul Silvic Vătava şi Primăria comunei Răstolniţa, judeţul Mureş, Administraţia Bazinală de Ape Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi;
 • b)  2 sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate în minister, la Direcţia Silvică Ilfov şi Ocolul Silvic Bucureşti, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi;
 • c)   o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Administraţia Bazinală de Ape Prut – Bârlad, fapte săvârşite de angajaţi ai acestor entităţi;
 • d)  3 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la Administraţia Fondului pentru Mediu şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, fapte săvârşite de reprezentanţi ai unor agenţi economici cu capital privat şi de conducători ai autorităţilor administraţiei publice locale.

 7)  Ministerul Sănătăţii (conform adresei nr. EN/9147/23.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control intern efectuate, un număr total de 6 sesizări, astfel:

 • a) o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controlului efectuat la Spitalul Bagdasar Arseni Bucureşti, fapte săvârşite de managerul spitalului şi un alt director;
 • b)  o sesizare la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, fapte săvârşite de managerul spitalului;
 • c)   o sesizare a fost depusă la o structură teritorială din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor interne efectuate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani, fapte săvârşite de managerul spitalului;
 • d)  3 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj -Napoca, fapte săvârşite de managerii acestor două spitale, precum şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

8)  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (conform adresei nr. 76228/24.09.2013) a depus o sesizare la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşită de un agent economic cu capital privat cu ocazia participării la o procedură de achiziţie publică.

 

9)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (conform adresei nr. 235735/23.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control efectuate, un număr total de 12 sesizări, astfel:

 • a) 10 sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, precum şi centrele judeţene ale acesteia din judeţele Timiş, Giurgiu şi Teleorman, Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit -Centrul (C.R.P.D.R.P.) 3 Sud Muntenia şi Oficiul (O.J.P.D.R.P.) Judeţean Bacău, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău şi S.C. Romagria S.R.L Bacău, Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Pescuit şi Agenţia Domeniilor Statului;
 • b) 2 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la organismul de inspecţie şi certificare S.C. QC&I S.R.L. Timişoara şi Oficiul Judeţean de Studii Pedologice Dâmboviţa.

 10)  Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei (conform adresei nr. 23732/23.09.2013) a depus, ca urmare a misiunilor de control efectuate, un număr total de 2 sesizări/plângeri penale, ambele la structuri teritoriale din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel:

 • a)    o sesizare la o structură teritorială din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate în urma controalelor efectuate la S.C. Mamaia S.A., fapte săvârşite de directorul acestei societăţi;
 • b)    o plângere penală la o structură teritorială din subordinea Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate ca urmare a auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi la fostul Minister pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fapte săvârşite de un fost secretar de stat, un director adjunct şi alţi angajaţi.

 11)  Ministerul Apărării Naţionale (conform adresei nr. DL6939/24.09.2013) a depus, ca urmare a verificărilor interne efectuate sau la solicitarea organelor de cercetare penală, un număr total de 267 de sesizări/plângeri penale, astfel:

 • a) 4 sesizări la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate la anumite unităţi militare sau alte unităţi din subordinea ministerului;
 •  b)  12 sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie (inclusiv la Secţia de combatere a corupţiei şi Secţia pentru combaterea infracţiunilor săvârşite de militari), cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti, la Centrul Militar Judeţean Neamţ şi la anumite unităţi militare;
 • c)  o sesizare la o structură teritorială din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de membrii unor comisii şi subcomisii de fond funciar, precum şi de reprezentanţii altor instituţii sau societăţi comerciale implicate în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
 • d)  5 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de persoane care nu au calitatea de militari;
 • e)  225 sesizări la parchetele militare (din care o sesizare a fost declinată la Direcţia Naţională Anticorupţie şi 2 sesizări au fost declinate la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite de militari, de la gradul de caporal până la gradul de colonel, din care cea mai mare parte se referă la încasarea necuvenită a compensaţiilor lunare pentru chirie;
 • f)   17 sesizări la instanţele militare (din care 13 sesizări au fost declinate la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie);
 • g)  3 sesizări au fost depuse la alte entităţi (Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, respectiv Corpul de Control şi Inspecţie).

Notă:

Au fost transmise doar 27 de copii ale adreselor de înaintare a actelor de constatare sau de control întocmite, menţionându-se că restul vor fi transmise în cel mai scurt timp posibil.

 12) Ministerul Justiţiei (conform adresei nr. 82679/692/26.09.2013) a depus sau a transmis organelor de cercetare penală, ca urmare a acţiunilor de control intern efectuate sau a petiţiilor primite (redirecţionate spre competentă soluţionare), un număr total de 14 sesizări/plângeri penale, astfel:

 • a)  4 sesizări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate de petenţi;
 • b)  o sesizare la o structură teritorială din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu privire la posibile fapte de natură penală constatate ca urmare a controlului efectuat cu privire la activitatea unui executor judecătoresc, fapte săvârşite de un avocat;
 • c)  8 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibile fapte de natură penală sesizate de petenţi, săvârşite de notari publici, executori judecătoreşti, precum şi de persoane din conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Penitenciarului Vaslui;
 • d)  o sesizare la o instanţă de judecată.

III. SITUAŢIA MINISTERELOR CARE NU AU DEPUS PLÂNGERI PENALE

Un număr de 14 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au comunicat că, după data de 07.05.2012, nu au fost depuse plângeri penale la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la alte structuri teritoriale din subordinea acestora, referitoare la fraudele sau neregulile constatate în aceste instituţii, produse anterior datei de 07.05.2012.

Această situaţie a fost comunicată de: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe – ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -ministrul delegat pentru dialog social, Ministerul Finanţelor Publice – ministrul delegat pentru buget, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educaţiei Naţionale – ministrul delegat pentru învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

Până la finalizarea acţiunii de documentare nu a transmis răspuns cu privire la situaţia plângerilor penale depuse ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură.

IV. CONCLUZII

În perioada 07.05.2012 -17.09.2013, Corpul de control al primului – ministru şi un număr de 12 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi au depus un număr total de 394 plângeri penale/sesizări, referitoare la fraudele sau neregulile produse anterior datei de 07.05.2012, constatate în ministere, autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital majoritar sau integral de stat din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora.

1)  Cele 394 plângeri penale/sesizări au fost depuse după cum urmează:

 • a)  31 de sesizări la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie;
 • b)  60 de sesizări la Direcţia Naţională Anticorupţie;
 • c)  6 sesizări la structuri teritoriale din subordinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
 • d)  42 de sesizări la structuri teritoriale din subordinea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • e)    255 de sesizări la parchete militare, instanţe de judecată, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structuri teritoriale din subordinea acestuia, precum şi la anumite organe administrative.

3)  Cele 394 plângeri penale/sesizări au fost depuse cu privire la posibile fapte de natură penală constatate:

 • a) ca urmare a controalelor interne efectuate de organele de control ale ministerelor sau a controalelor efectuate de Corpul de control al primului -ministru;
 • b)  ca urmare a controalelor efectuate de organele de control specializate (Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală etc);
 • c)  ca urmare a petiţiilor primite, redirecţionate spre competentă soluţionare organelor de cercetare penală;
 • d)  la solicitarea organelor de cercetare penală.

4) Nu au depus plângeri penale un număr de 14 ministere şi departamente conduse de miniştri delegaţi.

  comunicat de presă: Guvernul României
format pdf: Nota inf Plangeri penale CCPM