Situația epidemiologică la nivelul unităților de învățământ din județul Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Azi, 5 mai 2021, elevii din învățământul preuniversitar își vor relua cursurile, unitățile de învățământ asigurând măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică, în conformitate cu prevederile Ordinului comun emis de Ministerul Educației – Ministerul Sănătății cu nr. 3755/560/29.04.2021.

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița monitorizează permanent atât dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județ, cât și situația epidemiologică a acestora.

Dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județ se prezintă astfel:

  1. Număr de unități școlare (PJ + AR) aflate în scenariul 1: 86
  • Număr de copii/elevi aflați în scenariul 1: 14110
  1. Număr de unități școlare (PJ + AR) aflate în scenariul 2: 61
  • Număr de copii/elevi aflați în scenariul 2 cu prezență fizică: 7829
  • Număr de copii/elevi aflați în scenariul 2 care studiază on-line: 9271

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile Ordinului comun emis de Ministerul Educației – Ministerul Sănătății cu nr. 3755/560/29.04.2021, scenariul 1 de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea tuturor normelor de protecție și se aplică acolo unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, iar scenariul 2 presupune: a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară; b) participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu. Scenariul 2 se aplică acolo unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.

Situația epidemiologică în școlile din județ se prezintă astfel:

  1. Număr elevi confirmați cu COVID-19 în perioada 27 aprilie – 5 mai: 3
  2. Număr angajați confirmați cu COVID-19 în perioada 27 aprilie – 5 mai: 3

Data de referință pentru aceste informații este 5 mai, ora 12.00.

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița