comenzi la domiciliu cliseru.ro

Sindicatele din învățământ acuză Primăria Slobozia că refuză plata sumelor câştigate în instanță

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
03/02/2012 | Locale Ialomita

Primarul susţine că nu are nicio vină

Primarul municipiului Slobozia, Gabi Ionașcu, a răspuns, recent, unor acuzații potrivit cărora atât Consiliul Local cât și primarul ar refuza plata sumelor reţinute cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ ale municipiului Slobozia ca urmare a aplicării, în anii 2009, 2010 şi 2011, a legislaţiei privind diminuarea unor drepturi salariale.
Iinstituţiile şcolare, care au calitatea de angajator al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, au efectuat reducerea salarială cu 25%, au diminuat indemnizaţiile de concediu, neaplicându-se, totodată, prevederile anterioare privind majorările salariale personalului didactic din învăţământ.
Potrivit primarului, „Inspectoratul Şcolar Ialomiţa şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au rolul de for tutelar, menționând că salarizarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat trebuia efectuată conform prevederilor legale, respectiv Legea 221/2008, O.G. 151/2008, Legea 330/2009 şi Legea 118/2010, ale căror efecte au fost amânate sau anulate de acte normative succesive, precum O.G. 71/2009 aprobată prin Legea 230/2011, care specifică următoarele: „Art. 1 (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. 2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
Hotărârile judecătoreşti referitoare la contestarea unor drepturi de natură salarială nu au fost solicitate a fi puse în executare de către reclamanţi – cadre didactice sau sindicate – până la această dată, cu toate că noi am înregistrat sumele invocate. Acţiunea de epuizare a tuturor căilor de atac în justiţie, promovate de cele două instituţii publice ale Municipiului Slobozia – Consiliul Local şi Primar – este o obligaţie stabilită de lege în dreptul acestora, mai ales că niciuna din cele două instituţii nu are calitatea de angajator, ceea ce noi am contestat de fiecare dată”, se menționează într-un comunicat de presă al Primăriei Slobozia.
De asemenea, se precizează faptul că plata salariilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat se face prin bugetul local din sume alocate din T.V.A. de la bugetul statului cu această destinaţie, arătând și faptul că eforturile de solicitare către Ministerul de Finanţe şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării privind alocarea sumelor pentru plata diferenţelor salariale nu au fost niciodată încununate de succes.
„Aşa-zisele tergiversări de care suntem acuzaţi nu pot fi puse în dreptul nostru, cunoscut fiind faptul că nu noi am instituit restricţii salariale. Ba mai mult, instituţiile publice ale municipiului Slobozia – Consiliul Local şi Primarul – nu pot plăti din alte surse, decât cele prevăzute de lege, drepturile salariale reţinute ca urmare a aplicării unor prevederi legale.
Ne exprimăm, pe această cale, totala disponibilitate şi sprijin privind recuperarea de către dascăli a drepturilor salariale reţinute ce li se cuvin, mai ales că unii membri ai Consiliului Local fac parte din aceeaşi categorie socială căreia i s-au reţinut drepturi salariale. Garantăm că prevederile legale referitoare la salarizarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ, cât şi a personalului bugetar din toate instituţiile subordonate Consiliului Local şi Primarului, vor fi respectate întocmai”, a încheiat primarul.