Simulări examene – evaluarea națională și bacalaureat

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Informații privind simulările examenelor naţionale  2015 – 2016. Evaluarea națională și bacalaureat

Simulările examenelor naţionale se realizează în baza Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale, respectiv a Bacalaureatului, în baza OMEN 3096/14.01.2016 şi au ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute.

Simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a din anul şcolar 2015-2016

  • 22 februarie 2016 – Simulare – Limba si literatura română – probă scrisă
  • 23 februarie 2016 – Simulare – Matematică – probă scrisă
  • 24 februarie 2016 – Simulare – Limba si literatura maternă – probă scrisă
  • 4 martie 2016 – Afişarea rezultatelor

La nivel judeţean, elevii claselor a VII-a vor susţine simulare la limba şi literatura română şi matematică, după acelaşi calendar ca şi elevii claselor a VIII-a.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2015-2016

  • 7 martie 2016 – Simularea probei E) a) — probă scrisă — Limba si literatura română
  • 8 martie 2016 – Simularea probei E) b) – probă scrisă – Limba si literatura maternă
  • 9 martie 2016 – Simularea probei E) c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
  • 10 martie 2016 – Simularea probei E) d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului si specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
  • 18 martie 2016 – Afişarea rezultatelor

Toate probele încep la ora 9.00, accesul candidaţilor în săli este permis până la 8.30, timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore, pentru Evaluarea Naţională, şi de 3 ore, pentru examenul de Bacalaureat.

Rezultatele obţinute de elevi sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului.

La nivelul unităţilor de învăţământ se elaborează un plan de acţiune cu măsuri de remediere acolo unde acest lucru se impune, activitatea acestora fiind monitorizată de Inspectoratul Şcolar Ialomiţa.