comenzi la domiciliu cliseru.ro

Sfaturi pentru prevenirea furturilor de păsări și animale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
02/04/2018 | Locale Ialomita

În mediul rural, furturile de păsări şi animale au o pondere mai mare, comiterea acestor infracţiuni fiind facilitată de o serie de vulnerabilităţi, printre care lipsa de preocupare a proprietarilor în ceea ce priveşte asigurarea gospodăriilor, inexistenţa pazei comunale, a iluminatului public.

Astfel de infracţiuni sunt şi consecinţa faptului că animalele sunt lăsate la pășunat pe câmp, fără supraveghere în special pe timpul nopții și la distanțe mari de locuință, iar proprietarii acestora nu iau măsuri de asigurare a pazei.

Furturile de păsări sunt adeseori săvârşite de infractori nespecializaţi, iar prejudiciul este destinat, de cele mai multe ori, propriului consum.

Furturile de animale implică un efort mai mare de organizare şi premeditare din partea infractorilor din cauza dificultăţilor de transport, prelucrare şi comercializare a cărnii.

Pentru ca bunurile dumneavoastră să nu cadă în mâna infractorilor, poliţia ialomițeană vă adresează următoarele recomandări :

– Pe cât posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul zonelor unde lăsaţi animalele şi păsările (grajduri, coteţe);

– Pe parcursul nopţii sau chiar şi ziua, îndeosebi în situaţia în care plecaţi de la domiciliu, asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare etc.) uşile grajdurilor sau anexelor gospodăreşti unde ţineţi animale şi păsările;

– Animalele şi păsările lăsate nesupravegheate pe păşuni, izlazuri sau pe marginea drumului constituie o pradă uşoară pentru hoţi. Nu le creaţi această posibilitate!

– Evitaţi amplasarea grajdurilor sau adăposturilor de animale şi păsări la distanţe mari de locuinţă sau în locuri izolate, fără să asiguraţi paza acestora.

– Nu permiteţi accesul în gospodărie a vânzătorilor ambulanţi sau a celor ce se recomandă a fi cumpărători de animale, păsări sau de produse agricole;

– Dacă v-aţi hotărât să vindeţi un animal sau o pasăre, nu le oferiţi în schimbul unor promisiuni (cu atât mai mult unui străin); încasaţi banii în momentul vânzării!

– Când plecaţi de acasă, rugaţi vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze curtea şi locuinţa;

– Unul sau doi câini de pază vă pot scuti de multe neplăceri.

Comunicat de presă: IPJ Ialomița – INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI IALOMIŢA