Sesiune de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Pe site-urile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) şi al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) s-au publicat anunţurile privind lansarea celei de-a 6-a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate, respectiv sesiunii 1/2014 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.

Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 02.09.2014 (data înregistrării la registratura M.M.S.C.), la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe adresa: Direcţia Biodiversitate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun la ANPM până la data de 02.09.2014 (data înregistrării la registratura ANPM), la sediul din Splaiul Independenţei, nr. 294, CorpB, Sector 6, Bucureşti.

La depunere dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.

La nivelul judeţului Ialomiţa, din listele siturilor ce vor fi atribuite în administrare/custodie enumerăm următoarele arii naturale protejate:

Administrare: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei care se suprapune cu ariile naturale protejate de interes comunitar – ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei şi ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei – conform Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1349/2014 privind aprobarea listei revizuite a ariilor naturale protejate care necesită structuri proprii de administrare şi a criteriilor de evaluare în baza cărora s-a stabilit necesitatea atribuirii în administrare a siturilor Natura 2000

Custodie: ROSPA0006 Balta Tătaru şi ROSPA0118 Grindu – Valea Măcrişului –conform listei ariilor naturale protejate pentru care se pot depune dosare de candidatură în vederea atribuirii în custodie, aprobată prin Decizia Preşedintelui ANPM nr. 395 din 01.08.2014

Comunicat de presă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa