comenzi la domiciliu cliseru.ro

Serviciul Public „Activităţi Autofinanţate” se vrea transformat în societate comercială pe acţiuni

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/07/2013 | Locale Ialomita

În scopul promovării produselor și a pieței tradiționale românești, Serviciul Public „Activități Autofinanțate”, aflat în subordinea Consiliului local Slobozia, s-a înscris ca membru fondator al Asociației Administratorilor de Piețe din România.

Analizând modul de gestionare a patrimoniului încredințat spre administrare Serviciului Public Activități Autofinanțate și pentru asigurarea unei mai mari flexibilități a activităților specifice ce fac obiectul de activitate al acestui serviciu, autoritățile locale intenționează să reorganizeze acest serviciu în societate comercială pe acțiuni.

În acest sens, primarul municipiului Slobozia, Alexandru Stoica, a lansat Consiliului Județean invitația de a se asocia într-un parteneriat în vederea înfințării acestei societăți prin transformarea actualului Serviciu Public.

Se propune, astfel, ca această societate comercială, care va avea ca acționari municipiul Slobozia și județul Ialomița, să funcționeze sub denumirea de SC Servicii Publice SA, urmând să preia patrimoniul SPAA, astfel încât activitatea economică desfășurată de această societate să aducă plus valoare serviciilor/activităților prestate în zonele publice de pe raza municipiului.

Adresa transmisă de primar către Consiliul Județean încă din data de 19 iunie a fost discutată, pentru un acord de principiu, în cadrul ședinței Consiliului Județean.

Consilierul Mădălin Teculescu susținea că o astfel de adresă este „o forțare”, opinând că trebuia discutată mai întâi în Consiliul local, apoi transmisă instituției județene.

Pentru că pe parcursul ședinței au existat întrebări cu privire la necesitatea înființării acestei societăți, directorul SPAA, Ștefan Costea, a afirmat că propunerea este a primarului Alexandru Stoica și are la bază trei considerente: nevoia de fonduri, posibilitatea de a angaja personalul necesar și de a-l plăti conform muncii prestate și precedentul creat de alte primării din țară care își gestionează resursele umane și materiale mai bine.

În condițiile în care Consiliul local poate fi acționar majoritar într-o singură societate comercială, fiind știut faptul că trebuie înființată o societate pentru administrarea parcului pentru IMM, Consiliul local propune acest parteneriat Consiliului Județean.