comenzi la domiciliu cliseru.ro

Sărbătorile Pascale: Prevenirea situațiilor de urgență

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
09/04/2015 | Lege si Ordine

Bisericile se constituie ca parte integrantă a patrimoniului cultural-artistic al poporului român, acumulând multe valori artistice şi de cult inestimabile. Se numără printre acestea manuscrise şi tipărituri, fresce, sculpturi, icoane, tapiserii, sfinte odoare din aur şi argint, precum şi monumente arhitectonice unicat.

Obiectivele de cult sunt vulnerabile la incendiu din cauza construcţiilor vechi, mobilierului specific, finisajelor interioare, zestrei de carte etc, elemente caracterizate de o combustibilitate foarte ridicată. Adăugând acestor elemente prezenţa aglomerărilor de persoane prilejuită de sfintele sărbători, se poate aprecia că securitatea la incendiu a acestor lăcaşuri trebuie avută în vedere de toţi factorii responsabili.

Din acest motiv, premergător Sărbătorilor Pascale, cadrele Inspecţiei de Prevenire din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa au executat o serie de acţiuni preventive în obiectivele de cult de pe teritoriul judeţului, constând în:

  • instruirea factorilor responsabili din unităţile de cult la nivelul Protoeriilor Slobozia, Urziceni şi Feteşti şi al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor;
  • întocmirea şi transmiterea unor informări scrise în care au fost cuprinse deficienţele constatate în unităţile de cult controlate de la începutul anului până în prezent şi măsurile specifice necesar a fi luate pentru înlăturarea acestor deficienţe şi implicit evitarea producerii unor evenimente negative (incendii) pe timpul slujbelor religioase pascale;
  • executarea de recunoaşteri preliminare la obiectivele de cult din judeţ care presupun o mare afluenţă de public: catedralele din Slobozia, Urziceni şi Feteşti, Mânăstirea “Sfinţii Voievozi” din Slobozia etc;
  • pregătirea personalului propriu al inspectoratului şi asigurarea capacităţii de intervenţie cu forţe şi mijloace pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros;
  • angrenarea, în toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului (municipii, oraşe, comune) a autorităţilor locale şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în desfăşurarea unor activităţi preventive şi asigurarea măsurilor de prevenire şi intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, cu precădere pe timpul slujbelor religioase;
  • verificarea modului de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor şi receptoarelor electrice, sistemelor de încălzire, mijloacelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, instalaţiilor de paratrăsnet;
  • asigurarea şi întreţinerea căilor de acces, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu;
  • respectarea reglementărilor privind utilizarea focului deschis;
  • organizarea evacuării clădirilor bisericeşti în caz de situaţii de urgenţă;
  • informarea factorilor responsabili asupra noilor acte normative şi legislative în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile;

În zilele de 11 şi 12 aprilie, unitatea noastră va executa misiuni specifice de asigurare a apărării împotriva incendiilor la unităţile de cult de pe teritoriul judeţului, pe timpul desfăşurării slujbelor religioase.

Mai multe articole de la obiectiv.net: