livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Salariul minim 1450 lei. Amenzi până la 2000 lei pentru angajatorii care nu îl asigură.

Conform HG nr.1 din 06 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr 15 /06.01.2017, începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore în medie pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul de 1.450 lei/lună începând cu 1 februarie 2017, pentru un program normal de 8 ore /zi, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

Conform art.164 alin (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.

Potrivit art. 164 alin (3) din Codul Muncii, republicat,  angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu de bază minim brut pe ţară de cel puţin 1.450 lei conform  Hotărârii Guvernului nr. 1 / 2017,  începând cu 01.02.2017.

Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

Potrivit art.4 alin.2 din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaților în format electronic, actualizată, modificările de salariu se transmit, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată.  Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în  termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.