Salariul de bază minim brut pe ţară va crește de la 1 ianuarie 2014

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Conform HG nr. 871 din 14 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr 703 / 15.11.2013, începând cu 01 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 lei lunar, reprezentând 5,059 lei/oră pentru un program  complet de  lucru de 168 de ore în medie pe lună.

baniÎncepând cu data de 1 iulie 2014 , salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună, reprezentând 5,357 lei /oră.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul de 850 lei / lună, începând cu 01 ianuarie 2014, respectiv 900 lei / luna începând cu 1 iulie 2014,   pentru un program normal de 8 ore  / zi, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Conform art.164 alin (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.

Potrivit art. 164 alin (3) din Codul Muncii, republicat,  angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariul de bază minim brut pe ţară de cel puțin 850 lei conform  Hotărârii Guvernului nr. 871 / 2013,  începând cu 01.01.2014, respectiv 900 lei, începând cu 01.07.2014.

Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei .

Potrivit art. 4 alin. 2 din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaților în format electronic, modificările de salariu se transmit, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată.  Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

 

Comunicat de presă ITM Ialomița