comenzi la domiciliu cliseru.ro

Salariul de bază minim brut, începând cu 13 ianurie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
14/01/2021 | Locuri de munca

Conform HG nr.4 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr 40 / 13.01.2021 începând cu data de 13 ianuarie 2021 , salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

Începând cu data de 13 ianuarie 2021, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se menţine la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.

În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 13 ianuarie 2021, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

ITM Ialomița,  Șef erviciu Relații de Muncă – Aurelia State