SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT – 2013

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

baniConform HG nr.23 din 22 ianuarie 2013, publicata in Monitorul Oficial nr 52 / 23.01.2013 începând cu 01 februarie 2013 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 750 lei lunar, reprezentând 4,44 lei/oră pentru un program  complet de  lucru de 168,667 de ore în medie pe lună .[box color = green type=note]Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună, reprezentând 4.74 lei/oră.[/box]

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul de 750 lei/lună, incepand cu 01 februarie 2013, respectiv 800 lei/lună incepand cu 1 iulie 2013, pentru un program normal de 8 ore/zi, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Conform art.164 alin (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

Potrivit art. 164 alin (3) din Codul Muncii, republicat, angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariul de bază minim brut pe ţară de cel puțin 750 lei conform Hotărârea Guvernului nr. 23/2013, începând cu 01.02.2013, respectiv 800 lei, începând cu 01.07.2013.

Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

Potrivit art.4 alin.2 din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic, modificarile de salariu se transmit cel târziu în ziua lucratoare anterioara împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată.
Excepție fac situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecatorești sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoștință de conținutul acestora.