Ruralinvest – împreună pentru o şansă la ocupare!

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

ruralinvest300 de persoane inactive, 300 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 50 de manageri şi 250 angajaţi din mediul rural din regiunile Bucureşti-Ilfov (judeţ Ilfov) şi Sud-Muntenia (judeţele Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi) vor beneficia de un program integrat de formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin prin intermediul proiectului RURALINVEST-ÎMPREUNĂ PENTRU O ŞANSĂ LA OCUPARE!, a cărui conferinţă de lansare a avut loc în data de 30 mai 2014 la sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea oportunităţilor de ocupare a grupului ţintă, în regiunile vizate de proiect. Odată cu implementarea sa, proiectul va atinge două componente esenţiale, respectiv formarea profesională şi inserţia pe piaţa muncii, prin organizarea de cursuri de formare profesională şi sprijinirea integrării pe piaţa muncii a unui număr de 85 de persoane şi, totodată, componenta anteprenorială, prin organizarea unui concurs de afaceri prin care 60 de persoane vor fi susţinute în vederea deschiderii unei afaceri proprii.

Cursurile oferite gratis în cadrul proiectului sunt: Lucrător social- calificare nivel 2, Lucrător în electrotehnică-calificare nivel 1, Lucrător în construcţii-calificare nivel 1, Lucrător mediu-iniţiere, Competenţe antreprenoriale-iniţiere, Competenţe sociale şi civice-iniţiere, Sănătate şi securitate în muncă-iniţiere, Comunicare în limba engleză-perfecţionare/iniţiere, Competenţe de utilizare TIC-perfecţionare/iniţiere, Animator socioeducativ-specializare.

La conferinţa de lansare a proiectului amintit au participat actori cheie în identificarea şi recrutarea grupului ţintă, respectiv reprezentanţi ai primăriilor, direcţiilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, ONG-uri şi mass-media.

De asemenea, în cadrul conferinţei de lansare au fost prezentate obiectivele, indicatorii, activităţile, precum şi beneficiile oferite de proiect.