Recrutări pentru instituţiile de învăţământ ale MAN și MAI pentru arma „Pompieri”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa recrutează candidați pentru instituțiile de învățământ de profil.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa recrutează candidaţi pentru concursul de admitere – sesiunea 2015, pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru arma „Pompieri”, după cum urmează:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti – Facultatea de Pompieri – 35 locuri (din care unul pentru romi);

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti – Facultatea de Poliţie – Drept – 2 locuri;

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu: Finanţe- Contabilitate – 4 locuri;

Academia tehnică Militară:

 • Echipamente şi sisteme electronice militare – 1 loc;
 • Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 2 locuri;
  Inginerie genistică – 2 locuri;
 • Ingineria autovehiculelor – 1 loc;
 • Inginerie civilă – 1 loc.

Şcoala Militară de MaiştriMilitari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti –
Tehnică de comunicaţii – 1 loc;

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova

 • – subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – 100 de locuri (din care 1 pentru romi);
 • – maistru militar auto – 8 locuri.

Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi, cu excepţia locurilor prevăzute pentru Facultatea de Poliţie – Drept şi pentru specialităţile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale, unde pot candida şi femei.

Durata studiilor:

 • la Facultatea de Pompieri, Faculatea de Poliţie – Drept şi la Academia Tehnică Militară – 4 ani.
 • la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 3 ani.
 • la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 2 ani.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia, pot fi accesate la următoarele adrese de web: www.academiadepolitie.ro;

ww.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro;
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa personalului din cadrul structurii de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, la numerele de telefon: 0243.232.396, 0243.232.397.