comenzi la domiciliu cliseru.ro

Raportul Curții de Conturi, cu privire la auditul financiar efectuat la Spitalul din Slobozia, i-a șocat pe consilierii județeni

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
29/06/2014 | Locale Ialomita

Curtea de Conturi a efectuat, în luna aprilie, o misiune de audit financiar asupra contului de execuție bugetară pe anul 2013 la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia.

În urma controlului s-au constatat 13 abateri de la legislaţia în vigoare, dintre care trei au fost contestate de către conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, restul fiind asumate de către Comitetul Director al unităţii medicale.
Peste aproximativ o lună, Camera de Conturi Ialomița a înaintat Consiliului Județean Ialomița, în atenția consilierilor, atât o sinteză a raportului cât și măsurile pentru înlăturarea deficiențelor constatate, cu termene precise, în vederea urmăririi modului de aducere la îndeplinire a acestora de către managerul unității sanitare.

Cele 13 abateri sunt legate de plăți nelegale prin acordarea unor sporuri salariale, indemnizații de conducere, sporuri pentru condiții deosebite unor membri ai comitetului director, plăți nelegale la cheltuieli de personal prin acordarea de drepturi salariale necuvenite unor persoane care nu aveau calitatea de salariat ci de prestator de servicii, concedii de odihnă plătite pentru prestatorii de servicii, participări la cursuri de formare profesională care nu au legătură cu spitalul, dar decontate de unitatea sanitară, decontări nelegale ale unor deplasări în țară și străinătate (câțiva nefiind angajați ai spitalului) etc.

Totodată, potrivit Camerei de Conturi, au fost angajate cheltuieli fără temei legal reprezentând închirierea unor locuințe de la persoane fizice pentru a asigura spații de locuit unor medici și farmaciști salariați ai spitalului deși nu există prevederi legale în acest sens. Probabil, din dorința de a atrage medici în spital și de a rămâne să lucreze aici, au fost încheiate contracte pentru închirierea de locuințe, iar contravaloarea chiriilor a fost achitată din bugetul spitalului – 206.369 lei în perioada 2011 – 2013.

spitalul judetean de urgenta slobozia

O situație specială este și cu o factură emisă de SC Servicii Electrice Dobrogea SA, în valoare de peste 72.000 lei și care, neachitată în termen, a ajuns să aibă penalități de întârziere în cuantum de 264.098 lei. Spitalul a fost acționat în instanță, iar instanța de judecată a obligat Spitalul la plata sumelor menționate. La finele lunii martie, a fost declanșată procedura executării silite.

O altă abatere constatată a fost legată de decontarea transportului nemedicalizat al pacienților hemodializați la un preț mai mare decât cel prezentat în oferta financiară, fapt care a adus prejudicii unității spitalicești. Au mai existat și alte abateri privind atribuirea directă a unor contracte de execuție lucrări, acceptarea la plată a unor situații de lucrări în care au fost incluse lucrări neexecutate, neconstituirea unor gararanții de bună execuție pentru o lucrare de amploare, efectuarea de plăți nelegale rezultate din decontarea serviciilor de dirigenție de șantier (nu există documente care să dovedească prestarea serviciilor), dar și abateri atât în faza de atribuire a unor contracte de prestări servicii de întreținere a clădirii spitalului, cât și în faza de execuție, care au determinat efectuarea de plăți nelegale din bugetul unității sanitare.

Au fost stabilite, așadar măsuri pentru înlăturarea neregulilor, fiind trasate termene clare, majoritatea până la finele lunii noiembrie. Consiliul de Administraţie al Spitalului şi conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa au dispus luarea măsurilor necesare pentru respectarea strictă a legalităţii, mărirea transparenţei decizionale şi recuperarea prejudiciilor create în perioada anterioară.

Totodată, se încearcă identificarea unor soluţii legale de obţinere a unor sponsorizări sau donaţii pentru plata chiriilor medicilor specialişti care îşi desfăşoară activitatea în spital şi au domiciliul în alte localităţi, în condiţiile în care nu se poate efectua plata acestor cheltuieli din bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, aşa cum a statuat şi Camera de Conturi Ialomiţa.

Pe acest subiect, al raportului Camerei de Conturi, s-a discutat îndelung la finalul ședinței Consiliului Județean Ialomița susținută joi, 19 iunie.

Luminița Barcari a catalogat neregulile descoperite la Spital ca fiind „jaf pe banii publici”.

„Am fost siderată, șocată, de ceea ce am citit acolo. Pur și simplu, vechea echipă managerială a comis foarte multe abuzuri. Acolo a fost jaf pe bani publici și bănuiesc că trebuie lămurite câteva lucruri. Noi de fiecare dată am fost de acord când s-au propus diferite hotărâri ce conduceau la creșterea eficienței spitalului, pentru că ne-am gândit că venim în sprijinul pacienților. Se pare că ei nu s-au gândit la asta”, afirma consilierul.

În acest context, Luminița Barcari propunea ca, de acum încolo, cel puțin anual, să se facă un audit extern pentru a se verifica modul în care se cheltuie banii la spitalul județean, întrebând totodată dacă se va lăsa totul la latitudinea Camerei de Conturi pentru verificare sau ar trebui chiar înaintată o plângere penală.

Președintele C.J., Silvian Ciupercă, a explicat faptul că în decembrie 2013 a solicitat Ministerului Sănătății să execute un control de fond la spital pe problematicile sensibile ale activității acestei instituții, de genul achiziții publice, gestiunea resurselor umane, financiare etc. Cu privire la acest control, a fost încheiat la începutul lunii aprilie un raport, iar concluziile au condus la sesizarea Camerei de Conturi Ialomița pentru nerealizarea unei eficiențe în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public, dar și a ANRMAP, care a emis la rândul său un raport.

„Toate rapoartele Curții de Conturi sunt înaintate și altor organe de control care pot stabili dacă sunt aspecte penale sau civile. Concluziile raportului Curții de Conturi care a fost comunicat tuturor sunt foarte grave. Cele 13 puncte incriminate sunt împărțite în două categorii. O parte sunt în litigiu (…) și nu excludem posibilitatea la acest moment ca la finalul unei judecăți să fie o decizie de o parte sau de alta, dar sunt și decizii asumate. Răspunsul la prima întrebare, dacă este nevoie de sesizare penală, este foarte clar da. (…) Cine a greșit, să plătească. În legătură cu încrederea și monitorizarea anuală, asta este o problemă complicată, la care am reflectat și noi. Și eu regret că nu am cerut un control mai demult, însă controale se fac, ANRMAP a mai făcut. Ideea ca cineva să își asume managementul acolo din altă instituție este greșită. Noi investim încredere în orice instituție subordonată, până la proba contrarie, când apar documente care arată că încrederea nu a fost proporțională cu rezultatele. (…) Suntem într-o situație de interimat la Spital. Și trebuie să vă spun că s-a creat o anumită psihoză. Psihoza neasumării răspunderii. Nu vă pot da nume, pentru că nu este corect. Dar sunt oameni care spun că nici nu se gândesc să intre nici măcar în Consiliul de Administrație (…) Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ceea ce s-a întâmplat acolo este foarte grav, mult mai grav decât s-ar fi așteptat oricine, consecințele sunt cele care sunt consemnate de organe abilitate să facă aceste lucruri, iar noi avem trei obiective: Spitalul Județean va fi în continuare sprijinit pentru a-și îndeplini și crește standardele de aplicare a serviciilor de asistență medicală pentru populația din județ, al doilea obiectiv este acela de a asigura transparență și legalitate (…) și cel de-al treilea obiectiv, o atenție mai mare și controale de specialitate mai dese la spital (…)”, spunea președintele Consiliului Județean.

De asemenea, consilierul Nicolae Sitaru solicita ca fostul manager Vasile Olaru să vină în plenul Consiliului Județean să-și spună punctul de vedere cu privire la toate aceste situații, așa cum a venit la investire, pentru că, în opinia acestuia, poate ar avea explicații vizavi de sumele vehiculate în raportul Curții.

În replică, președintele C.J. spunea că deși fostul manager Vasile Olaru ar putea da explicații, Consiliul Județean nu este instanță, iar în ciuda tuturor acestor acuzații, „doctorul Olaru a făcut multe lucruri bune și foarte bune, dar cine a făcut lucruri în afara legii trebuie să plătească”.