comenzi la domiciliu cliseru.ro

Raport Instituția Prefectului Ialomița: Sute de dispoziții ale primarilor din județ, considerate ilegale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/02/2018 | Locale Ialomita

Vineri, 9 februarie, Instituția Prefectului Ialomița și-a prezentat public, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, raportul activității desfășurate anul trecut, în prezența prefectului din Prahova, Ioana Mădălina Lupea,  a președintelui Consiliului Județean, Victor Moraru, a primarului municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu, și a multor șefi de instituții, membri ai Colegiului Prefectural, dar și primari și angajați ai instituției.

Timp de aproape o oră și jumătate, prefectul județului Ialomița, Gigi Petre, a prezentat o „sinteză a sintezei” activității prefecturii, care a cuprins în general informații și statistici legate de componentele din cadrul instituției.

Menționăm doar câteva dintre ele, având în vedere că raportul a fost unul destul de stufos, care cuprindea și activitatea altor servicii din subordine. De remarcat  ar fi activitatea de control a legalităţii actelor care s-a făcut asupra a 67 unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv consiliul judeţean. Așadar, anul trecut au fost transmise pentru controlul legalităţii 27.681 de acte, fiind verificate 26.581. Dintre acestea, au fost considerate legale 25.694, iar ilegale 887. Au fost revocate sau modificate de emitent 486 de acte și menţinute de emitent până la finele anului 401, din care 64 hotărâri ale consiliilor locale și 337 dispoziţii ale primarilor.

Din verificarea scriptică a actelor administrative ca urmare a comunicării către prefect au rezultat ca principale aspecte de ilegalitate stabilirea ilegală a impozitelor şi taxelor locale, stabilirea ilegală a drepturilor salariale, dotarea cu autoturisme şi stabilirea cheltuielilor de protocol cu încălcarea prevederilor O.G. nr.80/2001, referitor la normativele de cheltuieli, la majoritatea localităţilor se constată erori în stabilirea salariilor şi acordarea sporurilor prevăzute de lege, iar foarte mulţi secretari nu comunică în termenul legal actele administrative pentru exercitarea controlului de legalitate şi nu realizează pe plan local comunicarea eficientă cu consiliul local.

De asemenea, precizăm că în anul 2017, pe rolul instanţelor de judecată, la nivelul judeţului Ialomiţa, în care Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ialomiţa a avut calitatea de parte, au fost înregistrate 322 dosare civile noi, din care 245 dosare au avut ca obiect obligaţia de a face (punere în posesie şi emitere titlu de proprietate).

În perioada menționată, pe rolul instanțelor de judecată, se aflau în lucru 413 dosare.

Tot anul trecut, prefectul a avut calitatea de reclamant în instanțele de contencios administrativ, dar și de pârât. În 20 dosare civile prefectul are calitate de reclamant pentru acte administrative emise/adoptate de autorităţile locale şi considerate ilegale, în 6 dosare civile prefectul are calitatea de pârât cu privire la cereri de recunoaştere a unor drepturi salariale, iar în 12 dosare civile prefectul are calitatea de pârât cu privire la cereri de suspendare sau de anulare a ordinelor emise în vederea constatării încetării mandatelor de consilieri locali.

Tot din raportul de evaluare a activității am aflat că anul trecut au fost 119 acțiuni de protest. Instituția Prefectului Județul Ialomița a fost informată cu privire la acțiunile de protest desfășurate de către reprezentanții Confederației Naționale Sindicale ”Cartel Alfa” și reprezentanții Uniunii Județene SANITAS Ialomița, membră a Federaţiei SANITAS din România, ce reuneşte un număr de peste 120.000 de membri de sindicat din întreaga ţară, angajaţi în sistemul public de sănătate şi asistenţă socială.  Reprezentanții CNS ”Cartel Alfa” au desfășurat în luna septembrie 2017 o serie de acțiuni de protest la nivel național, având ca revendicări blocarea transferului taxelor sociale ale angajatorului către angajat și modificarea Legii nr. 62/2011, pentru deblocarea negocierii și încheierii contractelor colective de muncă la toate nivelurile, plecând de la varianta comună a celor 5 confederații sindicale înaintată Guvernului. Memoriul depus la sediul Instituției Prefectului – Județul Ialomița de către reprezentantul SANITAS Ialomița a cuprins principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate şi asistenţă socială, cu solicitarea ca în baza art. 124 din Legea 62/2011 a dialogului social să fie transmise spre informare reprezentanţilor Guvernului României. Acesta a fost transmis către Ministerul Afacerilor Interne.

În ceea ce privește acțiunile de protest organizate la nivelul județului Ialomița, potrivit reglementărilor din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, acestea au fost în număr de 119. Dintre acestea, menționăm acțiunea de protest a 100 de profesori din Ialomița, în data de 2 octombrie 2017, în Piața Unirii din Slobozia, nemulțumiți de condițiile de salarizare din sistemul de Educație, acțiunea de protest spontan a angajaților Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură Centrul Județean Ialomița, în data de 20 noiembrie 2017, nemulțumiți cu privire la faptul că Legea salarizării le va diminua veniturile începând cu 1 ianuarie 2018. Membrii Comisiei de Dialog Social au fost informați cu privire la revendicările și acțiunile, la nivel național, ale Sindicatului Național al Funcționarilor Publici (exemplu: acțiuni de protest, memorandumul transmis ministrului afacerilor interne etc.).

Având în vedere cele prezentate în raport, reprezentanții Instituției Prefectului consideră că activitatea s-a desfăşurat foarte bine, „cu respectarea prevederilor legale specifice, urmărindu-se consecvent îndeplinirea obiectivelor ce revin judeţului din Programul de Guvernare 2017-2020.

Gigi Petre - Prefect Ialomița
Gigi Petre – Prefect Ialomița

„Analiza activităţii desfăşurate în anul 2017, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, a condus la identificarea unor probleme a căror rezolvare ar putea asigura o îmbunătăţire a activităţii proprii a instituţiei, dar şi o creştere calitativă a parametrilor relaţiilor de colaborare cu instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice locale. În ceea ce privește problemele identificate în perioada de referinţă, compartimentele funcţionale ale instituţiei au formulat propuneri care să contribuie la creşterea eficienţei activităţii. Unele dintre propuneri se vor putea pune în aplicare prin forţe proprii, dar unele necesită acordarea sprijinului de la nivelul forului tutelar. În anul 2018, ne propunem continuarea eforturilor pentru îmbunătăţrea dialogului şi relaţiei cu cetăţenii și instituțiile din județ, sprijinirea mai eficientă a mediului de afaceri ialomițean, iar activitatea de monitorizare și instruire a secretarilor unităților administrativ-teritoriale să fie o prioritate a instituției noastre, întrucât această prerogativă se reflectă în mod direct în actul administrativ. De asemenea, procesul de eliberare a titlurilor de proprietate este în atenția permanentă a instituției noastre, astfel încât persoanele îndreptățite la reparație  să se bucure de prerogativa dreptului de proprietate consfințit de Constituție”, a precizat prefectul Gigi Petre.