RAJA curtează consilierii locali din Slobozia pentru a-i delega serviciul de apă și canalizare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Societatea RAJA S.A. Constanţa, companie de interes public și operator regional în domeniul apei şi canalizării, a dat publicității, joi, 15 martie, o scrisoare pe care  reprezentanții instituției au transmis-o Consiliului Local al municipiului  Slobozia, prin care își reiterează propunerea ca RAJA să furnizeze serviciile publice de apă şi de canalizare de pe raza municipiului Slobozia, solicitând consilierilor locali să analizeze și să dezbată această propunere  în cadrul unei şedinţe de consiliu.

Reprezentanții RAJA susțin că, în cursul anului 2010, reprezentanţii legali ai societății s-au întâlnit cu primarul Sloboziei, Gabi  Ionaşcu,  pentru a-i prezenta cadrul legal şi  instituţional în care îşi desfăşoară activitatea operatorul, precum şi modalitatea legală de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A.

În condițiile în care primarul Ionașcu a refuzat constant o astfel de propunere, arătând mereu avantajele pe care le oferă societatea Urban SA din Slobozia, acum reprezentanții RAJA mizează pe faptul că primarul nu mai are susținere în CL așa cum avea odată și că ar fi cazul să le prezinte consilierilor locali ce servicii oferă, la ce standarde, ce posibilități de investiții are etc, în speranța că îi va convinge să preia „frâiele” serviciului de apă şi de canalizare.

În vederea creării Cadrului Instituţional adecvat pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate POS Mediu 2007-2013 (cap.Utilităţi de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apă-Cadrul legal) s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa(ADI), în conformitate cu prevederile H.G. nr.855/2008.

Sunt membre ADI,  64 de unităţi administrativ – teritoriale din cele 5 judeţe mai sus menţionate. Prin Hotărârea nr.5 din 04.11.2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa s-a aprobat  Contractul de delegare a  gestiunii  serviciilor publice  de alimentare cu apă şi canalizare şi prin care S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA s-a desemnat ca operator exclusiv al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în Unităţile Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa.

Pentru a putea beneficia de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare performante, conform normativelor legale în vigoare şi pentru a putea accesa fonduri europene, unităţile administrative teritoriale trebuie să fie membre în asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite potrivit H.G. nr.855/2008 şi Legea 215/2001, modificată.

Prin aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa (ADI), SC RAJA SA va putea asigura municipiului Slobozia o strategie de dezvoltare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, beneficiind astfel atât de fonduri proprii ale operatorului, cât şi de fonduri europene.

Managementul companiei noastre abordează o strategie coerentă de dezvoltare, obiectivele prioritare urmărind îmbunătăţirea permanentă a prestaţiei profesionale şi a calităţii serviciului, cu două linii principale de acţiune: asigurarea cantitativă şi calitativă a apei potabile şi protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător pentru întreaga populaţie din aria de operare, respectiv abordarea cu curaj a unor proiecte de investiţii şi extindere care să susţină economic prestaţia angajată prin contractul de concesiune a serviciului. Această abordare are în vedere în aceeaşi măsură protecţia socială a angajaţilor şi dezvoltarea a noi locuri de muncă.

Pentru RAJA Constanța, calitatea serviciilor furnizate nu mai reprezintă un deziderat, ci o certitudine reconfirmată prin fiecare picătură de apă furnizată celor peste 2,5 milioane de consumatori din sezonul estival.

Pentru asigurarea calităţii apei potabile la cele mai înalte standarde, la nivelul societății s-a înfiinţat un serviciu de specialitate – Direcția de Calitate, ai cărui reprezentanţi monitorizează şi analizează indicatorii chimici, fizici şi biologici ai apei potabile, indicatorii care atestă potabilitatea finală a apei livrate, analize care se fac în permanenţă, chiar şi din oră în oră, prin intermediul laboratoarelor acreditate RENAR. Tot pentru a asigura un control maxim al calității apei potabile, la nivelul societății a mai fost înființată și Inspecția Sanitară și de Mediu, ai cărei reprezentanți verifică permanent prin sondaj calitatea apei, analizele efectuate de către aceştia reconfirmând  de fiecare dată calitatea apei livrate consumatorilor.

În aceste condiţii, toţi abonaţii S.C. RAJA S.A Constanţa au certitudinea că apa potabilă pe care o consumă din sistemul de alimentare al societăţii este de calitate ireproşabilă, în conformitate cu prevederile legale.

Întreaga activitate a societății s-a axat în ultimii ani pe eficientizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prin accesarea fondurilor europene, dar și prin cofinanțarea din fonduri proprii și împrumuturi BERD. Astfel, în perioada 1998 – 2011 au fost realizate programe cu finanțare europeană (MUDP II, LSIF și ISPA) în valoare de aproape 130 milioane Euro, iar pentru perioada 2010 – 2015 SC RAJA SA Constanța împlementează Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) – “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”, ce are ca obiective generale asigurarea conformării cu legislaţia UE şi cea naţională agreată între România şi UE referitoare la sectorul de mediu. Programul este cel mai mare și important proiect derulat la nivel naţional pe fonduri de coeziune. Valoarea intregului proiect se ridică la peste 271 milioane de Euro, din care SC RAJA SA asigură prin cofinanţare aproape 75 milioane de Euro, cofinanțare realizată și prin intermediul unui împrumut de la BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Reiterăm propunerea noastră ca S.C. RAJA S.A. SA să furnizeze serviciile publice de apă şi de canalizare de pe raza Municipiului Slobozia , propunere pe care vă rugăm respectuos să o analizaţi şi să o dezbateţi în cadrul unei şedinţe a Consiliului Municipal.

 Numai în contextul în care veţi hotărî delegarea gestiunii serviciului de apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A. veţi avea siguranţa  asigurării în viitor a accesării şi implementării unor proiecte vitale şi imperios necesare, pentru dezvoltarea infrastructurii de utilităţi de apă şi canalizare la standarde europene pentru oraşul dvs.

Deşi din punct de vedere al managementului aplicat, dar şi al condiţiilor tehnice şi financiare, SC RAJA SA Constanţa are asigurate toate premisele implementării unor proiecte multiple de dezvoltare a infrastructurii de utilităţi publice, totuşi sprijinul dumneavoastră ar fi definitoriu pentru accesarea şi demararea acestor aplicaţii.

Avem convingerea că prin eforturi susţinute, împreună putem deveni un exemplu la nivel european, prin care România va reuşi să îndeplinească cele mai exigente cerinţe de mediu.

APA este VIAŢĂ şi mai presus de orice, această activitate reprezintă continuitatea şi esenţa noastră, de aceea compania RAJA va fi permanent la dispoziţia dumneavoastră. Numai împreună vom reuşi să aducem apă de calitate la Slobozia!

 Societatea comercială RAJA S.A. Constanţa este o companie de interes public, operator regional în domeniul apei şi canalizării, cu o arie de operare care se întinde pe raza a cinci judeţe (142 localităţi din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi şi Dâmboviţa), având un acţionariat format din Consiliul Judeţean Constanţa şi alte 33 consilii comunale, orăşeneşti şi municipale”, se arată în scrisoarea adresată consilierilor.