Ziarul Obiectiv Ialomita > Informatii Utile > Propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul turismului https://wp.me/p49Kdo-48g

Propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul turismului

dezbateri turismÎn data de 02.04.2013, a avut loc la iniţiativa doamnei ministru Maria Grapini, ministrul delegat pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism și a domnului Moraru Victor, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România, o întâlnire cu membrii asociaţiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale cu statut de staţiune turistica.

La această reuniune, ce a avut loc la sediul Ministerului Economiei a participat și vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, doamna Mirela Matichescu.

Principalele teme ale acestei întâlniri au fost:

 • prezentarea propunerilor privind îmbunătățirea legislaţiei în domeniul turismului și din domenii colaterale, precum și a obiectivelor Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România pentru anul 2013;
 • dezbateri privind acordarea statutului de staţiune balneară și balneoclimatică pentru toate staţiunile turistice care dispun de factori naturali de cură;
 • necesitatea elaborării unei legi a parteneriatelor public-private;
 • analiza proiectelor din infrastructură, aflate în derulare și finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;

Printre obiectivele Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România, si care au fost prezentate ministrului delegat pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism se număra:

 • Alocarea de sume pentru fiecare localitate cu statut de staţiune turistica in vederea acoperirii cheltuielilor de funcţionare și întreținere pentru zona de staţiune (iluminat public, întreținere spații verzi, cheltuieli de personal de întreținere).
 • Finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor noi privind investiţiile în infrastructura în localităţile cu statut de staţiuni turistice, care nu au beneficiat încă de astfel de finanţări;
 • Modificarea Legii nr.85/2003 privind resursele minerale și încasarea directă de către autorităţile publice locale a unui procent de 50% din redevența încasată de către ANRM, fapt ce ar face ca o parte din staţiunile turistice sa nu mai solicite sume de la bugetul de stat. Sumele încasate astfel de către autorităţile publice sa fie folosite cu destinaţie specială în infrastructura de turism;
 • Modificarea Legii Finanţelor Publice Locale nr.273/2006 și includerea în formula  de calcul privind repartizarea bugetului către autorităţile publice locale și a numărului de turişti care vin în stațiune, nu numai a populaţiei stabile;
 • Crearea la nivel naţional a unui fond de împrumut pentru administraţiile publice locale în vederea asigurării prefinanţărilor pentru proiectele europene.
 • Includerea în Codul Fiscal a unei prevederi care să permită scutirea agenţilor economici de la plata impozitului pentru investiţii în turism și activităţi conexe mai mari de 1.500.000 de Euro.
 • Includerea tuturor localităţilor cu statut de staţiune turistica în programul de finanţare prin care se realizează baze sportive, întrucât în momentul de față bazele sportive se finanţează doar în localităţile cu statut de comună;
 • Alocarea către bugetele localităţilor, cu statut de staţiune turistica, a unui buget anual de 1000.000 Euro, pentru următorii 4 ani, cu destinaţia de refacere și extindere a infrastructurii turistice.
 • Finanţarea programelor naţionale bazine de înot, terenuri multi-funcționale, terenuri de fotbal, cu prioritate în staţiunile turistice, indiferent de statutul lor administrativ.
 • Continuarea atestării factorilor de cură ai staţiunilor turistice și declararea acestora ca staţiuni balneare sau balneoclimetice.

Domnul preşedinte, Moraru Victor a declarat în cadrul acestei reuniuni ca este absolut necesar ca investiţiile să se facă cu prioritate, în staţiunile turistice, recunoscute pentru factorii naturali de cură, și a precizat de asemenea, că pentru dezvoltarea staţiunilor trebuie sa existe o buna colaborare între autorităţile publice locale și autorităţile publice centrale.

Doamna Ministru, Măria Grapini a subliniat faptul ca turismul reprezintă un motor pentru dezvoltarea economiei naţionale, și că o importanță deosebită pemtru dezvoltarea staţiunilor turistice, o va avea atragerea fondurilor europene și parteneriatele public-private.

Totodată, domnia sa a reiterat faptul ca militează pentru investiţiile în infrastructura de turism, preluând de asemenea, toate propunerile de modificări legislative ale membrilor Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România, și menţionând că va încerca cu ajutorul și celorlalte ministere, ca aceste propuneri să se concretizeze prin adoptarea de acte normative.

PREȘEDINTE A.N.S.T.R.
PRIMAR AL ORAȘULUI AMARA
MORARU VICTOR

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A STAŢIUNILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA