comenzi la domiciliu cliseru.ro

Promovarea serviciilor furnizate de AJOFM prin intermediul centrelor Self-Service  

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
12/01/2015 | Locale Ialomita

A.J.O.F.M. Ilfov derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a Proceselor Serviciului Public de Ocupare, în vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor Specializate către Cetăţeni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni și are o valoare de 17.171.245 lei, contribuția națională fiind de 3.734.649 lei.

În vederea implementării activității A.8 – “Desfăşurarea de campanii de informare şi publicitate în scopul promovării serviciilor furnizate prin intermediul centrelor Self-Service” din cadrul proiectului, s-a desfășurat marți, 6 ianuarie, la Hotel Central din Slobozia, o conferință județeană.

„Scopul principal al acestui proiect este de îmbunătățire a competențelor noastre, ale funcționarilor publici din agențiile de ocupare a forței de muncă vizate de proiect, și anume AJOFM Ilfov, beneficiarul proiectului, dar și Ialomița, Giurgiu și Constanța, pentru a putea furniza persoanelor interesate servicii cât mai bune și într-un timp cât mai scurt”, afirma Georgian Mocănescu, directorul AJOFM Ialomița, în deschiderea conferinței.

Obiectivul proiectului constă, așadar, în eficientizarea activităţii de ansamblu a patru agenţii pentru ocuparea forţei de muncă din perimetrul acoperit prin proiect (Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu şi Constanţa) şi în reducerea duratei de furnizare a serviciilor specializate către cetăţeni, prin implementarea unor procese şi fluxuri organizaţionale armonizate, bazate pe valenţele conferite de utilizarea tehnicii de calcul şi a instrumentelor manageriale moderne.

„Acest proiect va avea ca punct final reducerea timpului de așteptare al posibililor clienți – angajatori, cât și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă -, care se adresează serviciului public de ocupare, prin implementarea acestor info-chioșcuri, self-service-uri, la punctele de lucru din cadrul agențiilor respective, prin intermediul cărora persoanele interesate pot afla foarte multe informații”, preciza Iulian Gavrilescu, director executiv adjunct al AJOFM Ilfov.

Pe termen lung, proiectul contribuie la structurarea unui serviciu public de ocupare modern, dinamic și flexibil în același timp, avându-se în vedere caracteristicile specifice fiecărei zone.

„Ne propunem reducerea cu 25% a duratei de livrare a serviciilor și îmbunătățirea comunicării cu 50% la nivel instituțional și interinstituțional. De asemenea, avem în vedere implementarea a două metode moderne de colectare în timp real a informațiilor de la beneficiarii serviciilor de ocupare, promovarea unei noi forme de management și organizare practicate la nivelul serviciilor de ocupare, prin patru campanii de informare, baze de date comune, instruirea unui număr de 60 de persoane din cadrul AJOFM cu privire la noile transformări la nivel instituțional, pentru a putea sprijini beneficiarii în utilizarea acestor self-service-uri și utilizarea platformei informatice”, sublinia și managerul de proiect, Cornelia Radu.

Totodată, sunt în curs de instalare 12 puncte de tip self-service în cadrul celor patru agenții, urmând a fi amplasate două și în Ialomița, la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și la Agenția Locală Slobozia.