comenzi la domiciliu cliseru.ro

Proiectul privind construcția unui adăpost pescăresc a fost selectat pentru finanțare

Consiliul Judeţean Ialomiţa a identificat în urmă cu ceva timp oportunitatea construirii unui adăpost pescăresc în apropierea localităţii Giurgeni, sursa de finanţare fiind „Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020”.

Sumă totală solicitată prin cererea de finanțare este de 2.273.426,61 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 1.856.736,73 lei, iar partea de cofinanțare de 413.689,88 lei.
Prin adresa nr. 336.889/03.09.2018, Direcția Generală de Pescuit, ca Autoritatea de Management pentru POPAM din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a transmis că ”cererea de finanțare nerambursabilă, depusă de UAT Ialomița, pentru proiectul cu titlul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”, în cadrul sesiunii din perioada aprilie – iunie 2018, cu CODUL SMIS 124406, a fost selectată în vederea finanțării nerambursabile, având punctajul total de 100 puncte”, județul Ialomița urmând să aibă, astfel, primul adăpost pescăresc destinat celor angajați în activități de pescuit comercial.

Construcția se va realiza pe o suprafață de 150 de metri, suprafața desfășurată fiind de 300 de metri și va fi destinată unui număr de 25 – 30 de pescari”, declara președintele Consiliului Județean.
Clădirea va fi dotată cu spații de odihnă (20 de locuri), atelier de reparații unelte de pescuit, echipat cu bancuri de lucru și rafturi metalice pentru depozitarea uneltelor si sculelor, spațiu destinat depozitării de echipamente de pescuit, sală de ședințe pentru 18 persoane, sală de mese (20 de persoane), cu acces la bucătărie, platformă carosabilă prevăzută cu cinci locuri pentru automobile și peridocuri.

„În județul Ialomița există o tradiție îndelungată în domeniul pescuitului, cu impact principal asupra comunităților locale situate pe malul Dunării. Cu toate acestea, se constată existența unei infrastructuri slab dezvoltate, caracterizată prin lipsa unor porturi, puncte de debarcare, puncte de primă vânzare, adăposturi etc. Lipsa unui adăpost pescăresc duce la înrăutăţirea condiţiilor de lucru a pescarilor comerciali pe Dunăre, în zona comunei Giurgeni. Impactul acestor condiţii dificile afectează familiile şi comunităţile din care fac parte pescarii şi duce la scăderea accelerată a activităţii în acest domeniu. Din acest motiv, Consiliul Județean Ialomița intenționează realizarea unui adăpost pescăresc în zona localității Giurgeni”, se preciza în expunerea de motive a proiectului.

Mai multe articole de la obiectiv.net: