PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Fetesti

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Miercuri, 18 Septembrie 2019 21:00
   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Fetesti (.doc)

Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
18.09.2019

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin