Program anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Feteşti pentru activităţi nonprofit de interes general aferent anului 2019

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Autoritatea finanţatoare, Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiul Feteşti, cu sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV, jud. Ialomiţa, cod fiscal 4365077 telefon: 0243.364410, fax 0243/361206, email [email protected], in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acorda finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2019.

Sesiune de selecţie a proiectelor: mai-iulie 2019.

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile in sumă de 60.000 lei aprobate pentru anul 2019, conform H.C.L. Feteşti nr.60/16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, sunt repartizate in conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile astfel:

Nr. er t. Domeniul Suma 2019 (lei)
1 Culte Religioase 40.000
2 Asistentă Socială 20.000
  Total 60.000

Prezentul anunţ a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr.77/20.05.2019 Partea a Vl-a.