Producătorii pot depune la APIA declarația anuală privind cota de lapte

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În perioada 02.04.2012 – 14.05.2012, inclusiv, se depune la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Ialomița,  Declaraţia anuală a producătorilor de lapte deținători de cotă de vânzări directe.

Cota reprezintă cantitatea de lapte și produse lactate ce pot fi comercializate într-un an de cotă, respectiv 1 aprilie-31 martie, fără a fi impusă o taxă.

Cota naţională are două componente: livrare și vânzare directă.

Producătorul de lapte deținător de cotă de vânzări directe are următoarele obligaţii:

  • să țină evidența zilnică a producţiei în Caietul fermierului;
  • să păstreze timp de 3 ani Caietul fermierului, în vederea controlului efectuat de către organele abilitate;
  • să declare pe propria răspundere că datele completate în Declaraţie sunt corecte și corespund datelor din Caietul fermierului;
  • să depună Declaraţia anuală care conţine cantităţile de lapte vândute în anul de cota respectiv.

Declaraţia anuală, completată conform datelor din Caietul fermierului, se depune la A.P.I.A. Centrul Judeţean Ialomița, din Slobozia, B-dul Chimiei nr.19, sau la Centrul local APIA pe raza căruia este înregistrată exploataţia (Fierbinți-Târg, Urziceni, Căzănești, Slobozia, Țăndărei, Fetești)

În funcţie de cota deţinută, Caietul fermierului este de două tipuri:

–   tip A: pentru producătorii care deţin cota mai mare de 5000 kg

–   tip B: pentru producătorii care deţin cota mai mică de 5000 kg

Pentru producătorii de lapte care nu depun în termenul legal Declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională.

Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deținători de cotă vor transmite împreună cu Declaraţia anuală și o justificare scrisă, datată și semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termen legal.