Procedura privind reglementarea acordării eşalonării la plată

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomita informează contribuabilii, că în Monitorul oficial nr. 764/2011 a fost publicat O.M.F.P. nr. 2.677/2011, care stabileşte procedura privind reglementarea acordării eşalonării la plată.

Conform reglementarilor, penalităţile de intarziere nu sunt eşalonate la plată, ci sunt amânate şi protejate, pe perioada amânării, prin garanţii ca şi în cazul sumelor eşalonate. Amânarea la plată a penalitaţilor de întârziere, în vederea anulării, se face până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată.

În situatia în care eşalonarea la plata işi pierde valabilitatea ca urmare a neachitării ratelor de eşalonare sau a obligaţiilor curente care, conform legii, constituie condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării, amânarea la plată a penalităţilor îşi va pierde de asemenea valabilitatea, iar penalităţile datorate urmează procedura de executare silita.

Aceste facilitati (eşalonarea obligaţiilor fiscale principale, dar şi amânarea la plată a penalităţilor aferente) se acordă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru toate obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi neachitate.