comenzi la domiciliu cliseru.ro

Probleme cu terenurile scoase la licitație de Consiliul Județean Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
16/11/2016 | Locale Ialomita

O hotărâre adoptată de Consiliul Județean, privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și Giurgeni, va fi revocată.

Proiectul fusese supus dezbaterii și adoptării în luna mai a acestui an, numai că ulterior au apărut anumite probleme.

În luna iunie, Instituția Prefectului a comunicat că nu este de acord cu modalitatea de calcul a nivelului minim al chiriei, solicitând clarificări cu privire la acesta, întrebând dacă este vorba despre o greșeală de redactare sau formula de calcul a prețului minim al licitației a fost aplicată greșit.

În final, s-a stabilit că de fapt era o eroare de calcul în aplicarea formulei, astfel că, neproducând efecte juridice deoarece licitația publică pentru închirierea acelor terenuri cu destinația creștere a animalelor nu a avut loc, se încearcă revocarea hotărârii și refacerea ei cu sumele corecte.

Problemele, însă, nu se opresc aici. În luna octombrie, Societatea Ornitologică Română, custode al ariei naturale protejate Natura 2000, a transmis că o parte dintre terenurile propuse spre închiriere se încadrează în zona de arii protejate, fapt ce impune proprietarului de teren să ia măsuri de conservare pentru a asigura condițiile optime speciilor și habitatelor de interes conservativ, împreună cu custodele, până la aprobarea planului de management.

victor moraru„Se analizează la acest moment posibilitatea concesionării, pentru că noi ne dorim să obținem sume importante din acest lucru. Încercăm să discutăm și cu Societatea Ornitologică, cu privire la modul în care am putea să obținem cât mai multe venituri de acolo, încercăm să propunem și diminuarea suprafeței din Natura 2000, pentru că avem și argumentele noastre… (…) La acest moment avem vreo 2.300 de hectare propuse pentru concesiune, însă în urma adresei de la Societatea Ornitologică, a trebuit să diminuăm circa 900 de hectare. În următoarea perioadă vom reuși să scoatem la licitație în jur de 400 de hectare din cele 2.300, pentru că 1.900 de hectare le avem în zona Gura Ialomiței, unde avem această problemă cu Natura 2000. Intenționăm să facem studii să recuperăm câteva hectare acolo”, a declarat președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, în cadrul unei conferințe de presă.
Faptul că unele suprafețe de teren nu au reușit să fie concesionate, au scăzut și veniturile prognozate de Consiliul Județean. Astfel că, în următoarea ședință, bugetul județului Ialomița va fi rectificat, la venituri urmând să fie în sumă de 114.224.000 lei, iar la cheltuieli de 156.881.000, cu un deficit de 42.657.000 lei, deficit care va fi acoperit din excedentul anului precedent în limita sumei 43.465.000 lei.
„Față de sumele previzionate la partea de venituri pentru bugetul anului 2016 sunt câteva mici modificări care au intervenit datorită faptului că până la acest moment nu s-au concesionat terenurile care sunt în domeniul public al județului și asta a făcut ca bugetul să fie diminuat la partea de venituri”, a adăugat Victor Moraru.