comenzi la domiciliu cliseru.ro

Problema apei nepotabile de la Perieți, discutată în Colegiul Prefectural

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
13/10/2013 | Locale Ialomita

Apa furnizată de ceva timp în comuna Perieți și satele aferente, ca apă potabilă, a ajuns recent în atenția opiniei publice. Nu mică a fost uimirea cetățenilor din localitate atunci când au aflat că apa pe care o consumă de ani buni nu îndeplinește condițiile de potabilitate.

apa robinet cismea teava pompaȘocați au fost și unii locuitori din Slobozia care au ales să aducă apă de la Perieți în perioada când în municipiu aceasta era declarată menajeră.

Și pentru că scandalul a luat amploare, Instituția Prefectului a solicitat o informare din partea Direcției de Sănătate Publică Ialomița cu privire la această situație, astfel că subiectul s-a aflat pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural, ședință susținută la finalul lunii trecute.

Potrivit raportului întocmit de DSP, acest sistem de alimentare al comunei Perieți, format dintr-un foraj, două rezervoare de înmagazinare și staţia de clorinare, amplasate în localitatea Stejaru, a fost autorizat sanitar cu program de conformare în anul 2005, la finalizarea proiectului. După extinderea frontului de captare și reţelei de distribuţie în localitățile Misleanu, Fundata și Stejaru, Primăria a solicitat, prin cererea nr. 2281/19.07.2010, eliberarea altei autorizaţii sanitare de funcţionare. Din buletinele de analiză fizico-chimice și microbiologice efectuate în 2010, în vederea autorizării (probe recoltate în datele de 22.03.2010 și 5.08.2010), s-au constatat depăşiri ai parametrilor de potabilitate pentru fier, amoniu, azotiți în aproape toate punctele de recoltare și pentru indicatorii microbiologici într-un punct din reţeaua de distribuţie.

Ca urmare a acestor rezultate, Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa a informat Primăria, prin adresele 1837/29.03.2010 și 4801/12.08.2010, cu privire la depăşirile constatate și la măsurile ce se impun, inclusiv informarea corectă a populaţiei că apa furnizată nu este potabilă, dispunându-se repetarea analizelor după remedierea deficiențelor.

De asemenea, și în probele ce au fost recoltate în data de 28.09.2011 s-au constatat depăşiri la parametrul amoniu, fierul nefiind determinat în probele respective, iar Primăria Perieți a fost notificată prin adresele nr. 5268/27.10.2011 și 5515/09.11.2011 despre aceste lucruri.

În toate notificările transmise, Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa a informat Primăria despre deficiențele constatate și măsurile necesare referitoare la asigurarea unei clorinări eficiente a apei, informarea populaţiei că apa distribuită nu se încadrează în parametrii de potabilitate și remedierea deficiențelor constatate și îmbunătățirea sistemului de tratare a apei astfel încât să corespundă parametrilor prevăzuţi de lege.

Demersurile pentru obţinerea autorizaţiei sanitare au fost sistate de către primărie ca urmare a rezultatelor necorespunzătoare ale probelor de apă, iar în prezent Primăria Perieți nu are contract cu Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa pentru efectuarea analizelor de monitorizare a calităţii apei distribuite populaţiei.

“Având în vedere evoluţia în timp a parametrilor determinaţi în apă, în perioada 2009-2011, precum și faptul că nu ne-au fost aduse la cunoştinţă măsuri de remediere a situaţiei (îmbunătățiri ale procesului de tratare, spălarea și dezinfecția bazinelor de înmagazinare etc.) atenţionăm asupra faptului că Primăria are obligaţia să informeze corect populaţia că sursa de apă utilizată în momentul de față nu este autorizată sanitar și nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. De asemenea, să întreprindă demersuri pentru identificarea unui procedeu de tratare corespunzător în vederea potabilizării apei și apoi a autorizării sanitare a sistemului de alimentare cu apă al comunei Perieți și satelor arondate. Ultimele analize efectuate au fost cele recoltate în data de 03.09.2013, când s-au constatat depăşiri la parametrul amoniu, bacterii coliforme, E.coli și enterococi, iar primăria a fost notificată prin adresa nr. R4280/10.09.2013 asupra respectării următoarelor: informarea populaţiei că apa distribuită nu se încadrează în parametrii de calitate ai apei potabile; asigurarea apei potabile în unităţile de învățământ din localităţile comunei; spălarea și dezinfecția bazinelor de înmagazinare și a reţelelor de distribuţie a apei și identificarea unui procedeu corespunzător de tratare a apei astfel încât apa să se încadreze în parametrii impuşi de lege, iar staţiile de tratare să fie modernizate în acest sens”, subliniau reprezentanții DSP.

Precizăm, totodată, că Primăria Perieți a fost sancţionată contravenţional, prin Procesul verbal de constatare a contravenţiilor nr. 0042/14.05.2012, cu amendă în valoare de 4 000 lei.

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural, DSP a informat prefectul și asupra altor sisteme de alimentare cu apă din județ, mai precis o analiză la nivelul anului 2012 a rezultatelor de laborator pentru zonele de aprovizionare cu apă care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane. Raportul relevă faptul că în urma analizelor fizico-chimice și microbiologice efectuate s-au constatat depășiri ale limitelor maxime admise, atât pentru parametrii fizico-chimici: clor rezidual liber, amoniu, fier, turbiditate, cloruri, conductivitate, dar și pentru parametrii microbiologici, în toate localitățile monitorizate.

“Deși este relativ mare, numărul de probe necorespunzătoare se datorează și faptului că în unele localităţi mulţi din parametrii neconformi ar putea fi corectaţi dacă sistemele de dezinfecție a apei prin clorinare, existente în majoritatea microcentralelor rurale, ar funcţiona optim și în mod continuu, dar și faptului că unii parametri înregistrați cu depăşiri (ex.: fier, mangan) necesită existența unor trepte suplimentare de tratare a apei. Menţionăm că în conformitate cu Legea apei potabile și normele ei de aplicare aprobate prin H.G. nr. 974/2004, costul monitorizării calităţii apei se suportă de către producătorul/distribuitorul de apă, care pentru mediul rural este de obicei primăria locală. Problema cu care ne confruntăm în cazul monitorizării calităţii apei distribuite prin sistemele centralizate din mediul rural este întârzierea achitării analizelor efectuate de către laboratoarele D.S.P. Ialomiţa și frecvența redusă cu care se face monitorizarea calităţii apei în aceste localităţi, fiind invocate costurile mari care nu se pot recupera din exploatarea microcentralelor respective. O altă problemă este reprezentată de cota limitată de carburant care duce la un număr redus de localităţi care pot fi programate pentru recoltarea probelor de apă în programele de monitorizare efectuate de laboratoarele D.S.P. Ialomiţa”, se mai precizează în raportul DSP.