comenzi la domiciliu cliseru.ro

Primăria Slobozia va achiziționa opt autobuze de transport public local?

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
25/02/2013 | Locale Ialomita

Este binecunoscut faptul că, la ora actuală, autobuzele care efectuează transportul public local de persoane în municipiul Slobozia sunt specifice transportului turistic, pe distanțe mari, fiind utilate cu două rânduri de scaune pe ambele părți, călătorii fiind deseori înghesuiți la orele de flux maxim pe un culoar de aproximativ 60 de centimetri.

autobuz transport local sloboziaAcest aspect produce disconfort călătorilor, care de cele mai multe ori sunt nevoiți să stea în picioare pe parcursul călătoriei de la un capăt la altul al orașului și să facă loc, prin tot felul de metode, celor care coboară din autobuz.

Aceste inconveniente nu vor fi rezolvate curând, în condițiile în care operatorii de transport nu au posibilități materiale care să le permită achiziția de autobuze de transport urban.

Pentru ca utilizatorii acestui tip de serviciu să beneficieze pe viitor de transport public modern și civilizat, executivul primăriei are în vedere stabilirea unei strategii pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public local în Slobozia, ținând cont de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a municipiului, de cerințele de transport local, de evoluția acestora, precum și de folosirea unor mijloace de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Potrivit autorităților locale, pentru executarea serviciului de transport public local de persoane ar fi necesară achiziția a opt mijloace de transport public local, respectiv autobuze urbane.

Prețul de achiziție al unui autobuz urban este destul de mare în comparație cu resursele financiare ale muncipiului dar și cu prioritățile care trebuie onorate, însă se mizează pe faptul că și transportul public de persoane este un serviciu de mare interes și de utilitate publică.

Aceste autobuze care vor fi achiziționate în leasing sau cu fonduri europene vor avea o capacitate medie și vor fi date în exploatare unui operator de transport, urmând să se încaseze o redevență.

Pentru asigurarea continuității serviciului de transport public local de călători a fost aprobată, recent, prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local către SC Nick Touring SRL pentru o perioadă de șase luni, respectiv până la data de 30 aprilie.

Procedurile privind delegarea serviciului au fost reluate de câteva ori, peste câteva zile urmând să aibă loc procedura de negociere directă, având în vedere faptul că la licitația publică deschisă nu s-au depus cel puțin două oferte și nu s-a putut, astfel, atribui serviciul.

Reprezentanții Primăriei susțin că până la această dată nu sunt semnale privind potențiali ofertanți care să fie interesați de atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului. În cazul în care sunt parcurse toate etapele procedurale, dar nu s-a reușit delegarea serviciului unui operator de transport, autoritatea publică locală poate iniția o nouă procedură de atribuire în care să solicite potențialilor ofertanți alte condiții tehnice de participare la atribuire.

De exemplu, la procedurile trecute, au fost solicitate din partea ofertanților, printre altele, documente din care să rezulte că dețin în parcul de autovehicule un număr de 9 autobuze urbane, cu o vechime de până la 5 ani. De asemenea, în documentația de atribuire se solicită ca potențialii ofertanți care participă la licitație să aibă autobuze echipate cu dispozitive speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în cel puțin 20% din total. Astfel de condiții i-a îndepărtat pe cei care ar fi dorit să participe la licitație.

Astfel că, este posibil ca în continuare să avem autobuze neconforme unui transport public urban sau, cine știe, poate administrația locală va pune în aplicare ceea ce este acum la stadiul de proiect și anume de a achiziționa 8 autobuze pe care să le dea spre administrare unui operator de transport. Despre aceste lucruri se va discuta joi, 21 februarie, în ședința Consiliului local Slobozia.