Precizări privind timbrul de mediu pentru autovehicule

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi, că a fost publicată O.U.G nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu.

Potrivit noului act normative, timbrul se achită pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, dar şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Taxa pentru timbrul de mediu, se calculează pe baza următoarelor criterii: tipul motorizării, capacitatea cilindrica, emisia de CO2 şi norma de poluare, dar se va lua în considerare şi cota de reducere a timbrului in funcţie de vechimea autoturismului si rulajul mediu anul real al autovehiculului.

Pentru a se calcula taxa de timbru, trebuie să prezinte la administraţiile financiare teritoriale, următoarele documente:

  • – cererea privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;
  • – cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, formular care se depune în format electronic, însoţit de formularul editat;
  • – cartea de identitate a vehiculului, în copie şi în original;
  • – documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil, în copie şi în original;
  • – în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ ori rezultatul evaluării individuale efectuate, în copie şi în original.

Suma de plată se calculează în euro, dar va fi plătita în lei, prin virament sau în numerar la trezorerie din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, pe baza cursului de schimb valutar de 4,5223 lei/euro, iar dovada plătii va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate.

Menţionăm că programul de asistenţă pentru calculul timbrului de mediu poate fi accesat pe site-urile ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili/ Despre impozite şi taxe/ Despre taxa de poluare /Timbrul de mediu;