Precizări privind taxa de poluare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa înştiinţează contribuabilii că potrivit prevederilor Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României nr.17/10.01.2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/deţinute, şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008, aprobtă prin Legea nr.140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr.9/2012.
Organele fiscale teritoriale vor primi şi vor înregistra toate cererile contribuabililor, atât cele privind stabilirea taxei de plată, cât şi cele de restituire, prevăzute de Legea nr.9/2012, urmând ca soluţionarea acestora să fie efectuată după publicarea în Monitorul Oficial al României, a normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin H.G. nr.9/2012, precum şi a ordinelor prevăzute de aceste norme.
În situaţia în care contribuabilii au plătit taxa pe poluare în conformitate cu prevederile O.U.G. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare și nu au efectuat înmatricularea autovehiculelor până la data intrării în vigoare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv 13.01.2012, iar taxa achitată este mai mare decât cea stabilită prin noua lege, organele fiscale vor elibera contribuabililor o adresă din care să rezulte că taxa achitată poate fi utilizată la înmatricularea autovehiculelor în conformitate cu prevederile noii legi.
Cererile privind stabilirea taxei de plată, cât şi cele de restituire a diferenţelor, se vor depune la organul fiscal competent, respectiv organul fiscal teritorial în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice locale;
– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.