Precizări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Potrivit prevederilor art. 14 alin (1) din OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, „ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art.8, 9 şi 11 aln.(l),  se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia”.

Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pentru acest sezon rece, se acordă doar pe baza cererii și a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, nefiind necesară prezentarea actelor doveditoare.

Menţionăm faptul că, declaraţia pe propria răspundere se face sub dispoziţiile art.292 Cod Penal privind falsul în declaraţii, iar declararea în fals conduce la aplicarea de sancţiuni.

[box color=orange]În consecinţă, actele doveditoare  vor fi solicitate  doar la efectuarea anchetelor sociale, moment în care beneficiarul are obligaţia să prezinte toate documentele necesare.[/box]