Potenţialele riscuri cauzate de atmosferele explozive, verificate de inspectorii ITM

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Modul în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în unităţile de fabricare a mobilei a fost verificat de inspectorii ITM, în trei unităţi din județ.

Au fost constatate 4 neconformităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care au fost dispuse 4 măsuri de remediere şi au fost aplicate 4 sancţiuni administrative – avertismente.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost:

–  Nu au fost desemnaţi, prin decizie scrisă a conducerii unităţii, lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor .

–  Instalaţiile electrice nu erau alese cu grad corespunzător de protecţie în funcţie de zonele cu atmosferă potenţial explozivă.

–  Angajatorul nu  a asigurat şi controlat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;

În etapa a II-a, la cele 3 unităţi a fost verificat modul în care au fost remediate deficienţele constatate şi realizate măsurile stabilite în prima etapă.

S-a constatat că toate unităţile verificate au  remediat deficienţele constatate în procesele verbale de control şi au comunicat la I.T.M. Ialomiţa modul de realizare la termenele scadente.

Totodată, în perioada mai – septembrie 2012, s-a desfăşurat “Campania Naţională privind respectarea cerinţelor minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei lucrătorilor care pot fi supuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, pentru unităţi de distribuţie carburanţi solizi lichizi şi gazoşi”.

Au fost controlaţi de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Ialomiţa, un număr de 11 operatori economici, cu un total de 128 de lucrători.  S-au constatat 22 de deficienţe pentru care s-au dispus 22 de măsuri, fiind aplicate 22 de sancţiuni sub formă de avertismente.

Cei 11 operatori economici au raportat la I.T.M. IALOMIŢA, în termenul prevăzut, realizarea măsurilor dispuse, iar în etapa a II-a a Campaniei,  la verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse, s-a constatat că operatorii economici au luat măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate.

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul SSM –  Documentul privind protecţia la explozie nu a fost actualizat, contrar prevederilor art. 7-10 din HG 1058/2006, instrucţiunile de lucru nu cuprind procedura de eliminare pericol grav şi iminent, nu este actualizat certificatul de verificare “in situ’ INSEMEX PETROŞANI și nu s-a asigurat evidenţa zonelor cu risc ridicat de explozie contrar prevederilor art.13 lit k

Exemple de angajatori sancţionaţi: SC SERBAN COSTE SRL, SC PECO BĂRCĂNEŞTI SRL, SC  PETROSERV SRL,  SC MOBIL SERVICE SRL, SC CREIŢĂ ROMEXPRES  SRL.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️