comenzi la domiciliu cliseru.ro

Poliția Locală Slobozia: Clarificări privind competențele instituției

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
21/09/2017 | Lege si Ordine

În vederea clarificării unui subiect dezbătut  în spatiul public, vizând eventuale modificări ale  competențelor poliției locale în ce privește constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni în conformitate cu  OUG nr. 195/2002, dorim să aducem la cunoștința celor interesați următoarele informații:

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul ÎCCj,  în ședința din 19 iunie 2017, Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate o chestiune de drept„interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Astfel, prin Decizia nr. 11/2017, ÎCCJ  a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

            Așa cum este menționat la punctul 47 al Deciziei nr. 11/2017 :

  1. Această normă este derogatorie de la norma generală, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, fiind de strictă interpretare, potrivit principiului specialia generalibus derogant. Este, însă, evidentă intenția legiuitorului de a da și în competența poliției locale atribuția de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, precum și dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.
  2. În exercitarea acestei competențe, potrivit art. 20 alin. (1) lit. g)din Legea nr. 155/2010, polițistul local are dreptul să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori dacă sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

Pentru edificare asupra aspectului avut în atenție, prezentăm mai jos prevederile art. 39, ale art. 102 alin. (1) pct. 14 și ale art. 105, pct 10 din OUG nr. 195/2002, asupra cărora s-a pronunțat ICCJ  :

Art. 39

Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice”.

„Art. 102

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

(…)

  1. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus;”

„Art. 105

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice:

(…)

  1. necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

Ca urmare a celor prezentate mai sus, este necesar de subliniat faptul că nu a fost afectată în niciun fel  sfera de competențe a poliției locale în ce privește constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni în domeniul circulației rutiere, așa cum este ea  conturată clar în cadrul art. 7 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale. Iar pentru clarificare, prezentăm în continuare conținutul acestuia, în vigoare la acest moment:

Legea nr. 155/2010

Art. 7.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

  1. h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
  2. i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
  3. j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
  4. k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

DIRECTOR, Ing. Abaza Laurenţiu – Poliția Locală Slobozia